Jeho obnova bude velmi nákladná a dlouhá, do Křtin se má vrátit v roce 2023. „Rekonstrukcí varhan podpoříme zvýšení atraktivity kostela i celého přilehlého regionu Moravského krasu pro jeho návštěvníky,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch František Lukl.

Podle odborníků z restaurátorské dílny A.Q. - Attentus Qualitatis zabere volná historická rekonstrukce varhan zhruba dvacet tisíc hodin práce. Jsou staré více než dvě stě padesát let. „U varhanní skříně a dalších dřevěných prvků nás překvapilo poměrně nízké znehodnocení dřevokazným hmyzem,“ řekl nedávno při návštěvě dílny Deníku Rovnost za tým restaurátorů Ladislav Rozsypal.

Přibližně dvacet tisíc hodin práce. Takovou porci času zřejmě věnují restaurátoři volné historické rekonstrukci více než dvě stě padesát let starých varhan.
Oprava varhan ze Křtin: to je 20 tisíc hodin práce, odhadují restaurátoři

Křtinští získali před časem na nákladný projekt dotaci, která je i se započítaným podílem tamní farnosti sedm milionů korun. Celkem má volná historická rekonstrukce varhan ze druhé poloviny 18. století přijít na zhruba 9,5 milionu a skončit v roce 2023. V té době zároveň uplyne tři sta let od úmrtí barokního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela, který chrám ve Křtinách navrhl. „Peníze se snažíme získat i takzvanou adopcí varhanních píšťal. Připravili jsme pro zájemce čtyři různé cenové balíčky. Od patnácti set korun do padesáti tisíc. Vše jde přes transparentní účet farnosti,“ upřesnil křtinský farní vikář Metoděj Ján Lajčák.