„To znamená na ubytovací a stravovací služby a takzvané zážitkové produkty," přiblížil manažer místní akční skupiny Jozef Jančo. Zájemci z oblasti Moravského krasu a okolí mohou žádosti o udělení značky podávat do 13. ledna.

Certifikační komise je posoudí 21. ledna. „Pro rozšíření oblasti, ve které mohou zájemci značku získat, jsme se rozhodli proto, že chceme na našem území podpořit i poskytovatele služeb a zviditelnit drobné restaurace, penziony či poskytovatele různých zážitků," řekl Jančo. Podle něj už mají tři vážné zájemce a očekávají další.

Jedním z vážných zájemců je loni otevřený penzion Starý pivovar ve Křtinách. „Značku MORAVSKÝ KRAS – regionální produkt znám a takto označené výrobky kupujeme. Mile mě překvapilo, že se rozšiřuje i na služby, takže jsem s přihláškou neváhala," řekla majitelka hotelu Barbara Brychtová.

„Vnímám to jako věc prestiže, sounáležitost s místem, kde podnikáme. Pokud značku získáme, věřím, že nám to pomůže v propagaci, ale hlavně v lepším zmapování regionu a získání klientů, protože nepocházíme z tohoto kraje," dodala Brychtová.

Držitelů značky MORAVSKÝ KRAS – regionální produkt je zatím třicet. Například kozí farma v Šošůvce nebo výrobce dřevěných her a hraček v Jedovnicích. Podle Janča mezi hlavní kritéria pro udělení značky patří kromě návaznosti na Moravský kras a okolí také například podíl místních surovin, tradice či jedinečnost.