O vyřešení situace rozhodla školská rada oficiálně minulý týden. „Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažnou věc, školská rada posuzovala klady i zápory práce paní ředitelky. Po delším zvažování jsme rozhodli pro hlasování. Při něm se většina přiklonila k návrhu na vypsání výběrového řízení na nového ředitele školy," řekl jeden z členů školské rady Petr Šindelka.

Prioritou podle něj bylo udržení klidné atmosféry ve škole. „V první řadě nám šlo samozřejmě o to, aby naše rozhodnutí bylo ve prospěch žáků," doplnil Šindelka.

Ten je zároveň místostarostou obce Ludíkov, pro kterou je žďárenská škola spádová. „Byl bych nerad, aby kvůli nějakému nerozvážnému kroku došlo k omezení výuky ve škole, což by v případě odchodu dětí do jiných základních škol nejspíš nastalo," dodal Šindelka.

Řada rodičů totiž tvrdila, že pokud ředitelka zůstane, přehlásí děti jinam. Stěžovali si například na to, že Opavská děti tahá za vlasy nebo je ponižuje v hodinách tělesné výchovy.

Závazné pro obec

O svém rozhodnutí školská rada informovala i vedení obce Žďárná, která školu zřizuje. „Ze zákona školská rada nic nemusí odůvodňovat, ale my jsme k jejímu stanovisku obdrželi i kopii zápisu z veřejného zasedání školské rady, které se konalo sedmadvacátého května. Pro zřizovatele školy je rozhodnutí školské rady závazné," řekla starostka Žďárné Radomíra Hénková.

Podle ředitelky Opavské ale rozhodnutí školské rady spravedlivé není. „Situace je velmi složitá. Když jsem nastoupila jako ředitelka, učitelé se do tělocviku ani nepřevlékali. Je tak dost možné, že když najednou měly děti začít cvičit, tak to pro ně mohl být trošku šok. Stížnosti rodičů byly, ale vůbec žádné písemně a navíc ke mně do ředitelny se nedostaly žádné. Bohužel současná legislativa je postavená tak, že školská rada může vydat návrh na odvolání ředitele školy a ten se proti němu nemůže odvolat," uvedla Opavská.

Názory na působení ředitelky ve škole se mezi lidmi různí. „Konečně tam někdo po panu řediteli sjednal pořádek a to se žákům nelíbí. Učitelé konečně chodí do hodin a tělocvik už není jen o tom, že někdo přijde do hodiny na posledních deset minut a oběhne si jedno kolečko kolem školy," uvedla například jedna z diskutujících na webu Blanenského deníku Rovnost.

Naproti tomu špatnou zkušenost vylíčila maminka jednoho z bývalých žáků školy. „Některé děti mého syna šikanovaly a paní ředitelka to nijak neřešila," řekla s tím, že chlapce děti cestou ze školy jednou zkopali tak, že měl potom bolesti břicha. „Volal mi, co má dělat. Řekla jsem mu, ať se vrátí do školy a řekne to paní ředitelce. Ta ho ale z ředitelny vyhodila a on šel potom sám pěšky domů. Vzhledem k tomu, že paní ředitelka s šikanou vůbec nic nedělala, každý den jsem trnula, jestli syna zase někde ostatní žáci nezbijí. Velmi se bál chodit do školy. Nakonec jsme ho nechali přeložit do jiné školy, kde je ze strany učitelů úplně jiný, lepší přístup," doplnila žena.