Podle Keršnerové spory vygradovaly minulý týden. „Paní ředitelka vyzvala za přítomnosti právníka školy tři učitele, z nichž dva jsou členy odborové organizace, k převzetí výpovědi z pracovního poměru, protože nesplňují předpoklady pro odbornou kvalifikaci," uvedla učitelka.

Přiznala, že na nutnost doplnění vzdělání je Matušková upozornila v září loňského roku. „Konkrétně se jedná o mou osobu, kolegyni a kolegu. Poté jsme se hned přihlásili na konzervatoř, kde dva z nás na školní rok 2014/2015 přijali. V mém případě odborová organizace, jíž přesedám, souhlas s výpovědí nedala. Oběma kolegům už ale běží výpovědní lhůta, která skončí k poslednímu srpnu," oznámila Keršnerová.

Matušková si za svým rozhodnutím stojí. „Neudělala jsem nic špatného. V podobných věcech se vždy rozhoduji podle zákona. Výpověď jsme se rozhodli dát učitelům, kteří dle příslušného zákona prokazatelně nesplňují požadované nároky na vzdělání," oponovala ředitelka.

Keršnerová se však v dopise vyjadřuje v opačném duchu. „Na naší škole učím šestnáct let, vzdělání jsem získala na Lidové konzervatoři v Ostravě a dlouhodobě jsem jej doplňovala mimo jiné v metodickém centru Janáčkovy akademie múzických umění. Před změnou vedení školy před dvěma lety mou kvalifikaci nezpochybňovali. Přesto jsem se k dalšímu studiu přihlásila," konstatovala.

Ředitelka vykonává svou funkci od prvního srpna roku 2012. „Už v inspekční zprávě z roku 2004 stojí, že někteří pracovníci nemají nutnou kvalifikaci. Většina z nich studium zahájila a dokončila nebo dokončuje. Někteří se tomu ale deset let vyhýbali," poznamenala Matušková.

Ta podle informací v dopisu opakovaně zpochybňuje morální, pracovní a lidské kvality Keršnerové. „Jako předsedkyně odborové organizace dobře vidím stav, do kterého se škola dostala. Zhoršení atmosféry mezi zaměstnanci je znatelné, mají strach o svou budoucnost," naznačila autorka dopisu.

Před rokem školu dobrovolně opustila Kateřina Prudíková z Adamova. „Učila jsem tam patnáct let. Loni jsem sama psala na současnou ředitelku stížnosti, ale nakonec jsem to vzdala a odešla. Problémy byly například s využíváním koncertních sálů. Dříve skvělé vztahy mezi zaměstnanci nové vedení školy zničilo," tvrdí žena.

Pondělí bylo tečkou za dosavadní prací učitele a dlouhodobého zástupce ředitele školy Jaroslava Kolčavy. Po třiačtyřiceti letech odešel do důchodu. „Vláda před deseti lety uzákonila, že učitelé bez patřičného vzdělání si jej musí doplnit. Někteří však spoléhali, že to nějak dopadne. A donedávna jim to procházelo," přidal se k ředitelce.

Současnou zástupkyní ředitelky je Michaela Vymazalová. „Jediný, kdo u nás vytváří špatnou atmosféru, je paní Keršnerová. Tvrdí, že chce navázat zdravou diskuzi. Sama jsem byla několikrát u toho, když s ní chtěla paní ředitelka mluvit a ona to odmítala," podělila se o vlastní zkušenost a zdůraznila, že absolvování lidové konzervatoře k vyučování na základní umělecké škole neopravňuje.

Školu zřizuje kraj

Zřizovatelem školy je Krajský úřad Jihomoravského kraje. „Otevřený dopis ministru školství v elektronické podobě náš odbor školství obdržel minulý čtvrtek," potvrdila mluvčí úřadu Denisa Kapitančiková.

Upozornila, že kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů mají na starosti inspektoráty práce. „Spory řeší soudy. Jihomoravský kraj nemá oprávnění zasahovat do podobných vztahů na zařízeních, které zřizuje. I jeho zástupci musí na závěry šetření čekat," reagovala mluvčí.

Kopii otevřeného dopisu má k dispozici i Blanenský deník Rovnost. „Vážený pane ministře, existují školy, jejichž vedení využívá zákona k tomu, aby se zbavovalo pro něj nepohodlných lidí," píše v něm například Keršnerová.

Jaký bude ministrův postoj k problémům v Boskovicích? To si zatím sama odhadovat netroufá. „Je to koneckonců poprvé, co jsem k takovému jednání přistoupila," dodala učitelka.