Klusák se zatím se svými plány do budoucna nechce příliš svěřovat. „V současné době opravujeme jednotku intenzivní péče, úprav se dočkají i výtahy, které je nutně potřebovaly,“ informoval o nynějším stavu nemocnice Klusák. Ženy, které čekají na možnost bezplatného vyšetření prsu mamografem vblanenské nemocnici, se pravděpodobně brzy dočkají. „Toto vyšetření bychom mohli začít bezplatně provádět už od prvního ledna,“ uvedl Klusák.

Chtěl by pokračovat vtom, co vnemocnici začala dřívější ředitelka Ilona Rybářová, která v červenci po dlouhé nemoci zemřela.

Rozhovor s ředitelem Nemocnice Blansko si přečtete vpátečním Blanenském Deníku 19. října.