Jedním z největších přínosů nového systému je sdílení informací. Dříve když někdo spáchal přestupek v jedné obci a později se přestěhoval, v novém bydlišti se již o jeho přečinu z minulosti nikdo nedozvěděl. Ani když se dopustil dalšího přestupku. Opis z registru si mohou vyžádat například státní zastupitelství, resort spravedlnosti či prezidentská kancelář. Evidence ulehčila práci například strážníkům městské policie v Boskovicích. „V praxi to znamená, že jsou do této evidence zaznamenána i jednání, jako je například rušení nočního klidu, stání auta mimo silnici v zeleni, drobné krádeže, neuklízení psích výkalů nebo různé formy narušování občanského soužití. V případě opakování to již nelze vyřešit na místě formou blokové pokuty, ale celá věc se postupuje správnímu orgánu, kde hrozí přísnější sankce," uvedl ředitel boskovické městské policie David Krátký.