Zastupitelé města se touto záležitostí zabývali už třikrát. Na posledním zasedání devatenáctého července odmítli zrušení přejezdu pro auta. Zatím se neshodli, jestli zvolit nadjezd nebo podjezd. „Stále se s investorem stavby snažíme najít nejvhodnější variantu, která se co nejméně dotkne soukromých nemovitostí a zároveň vyřeší bezpečnost a budoucí dostupnost obou místních částí,“ popsala stanovisko zastupitelů starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová.

BARIÉRA PRO CESTUJÍCÍ

Správa železniční dopravní cesty se přejezd v Rájci-Jestřebí rozhodla zrušit na základě výsledků speciální analýzy z loňského roku. „Na železničním přejezdu se v posledních letech stalo několik mimořádných událostí, zejména však tvoří bariéru pro příchod cestujících na nástupiště,“ připomněl mluvčí státní organizace Marek Illiaš.

Správa podle něj plánuje přestavět místo tak, aby tam mohlo jezdit co nejvíc vlaků co nejvyšší rychlostí.

Že je přejezd v Rájci-Jestřebí nebezpečný, odmítá mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. „Funguje tam světelné a zvukové signalizační zařízení a závory. Kontroly na nich nezjistily žádné závady,“ ubezpečil Drápal.

Problémy tam podle něj vznikají jen kvůli nezodpovědnosti lidí a porušování předpisů. Vzhledem k tomu, že jsou na frekventované trati závory skoro neustále dole, není neobvyklé, že je netrpělivý chodec nerespektuje. Spousta lidí dobíhá na vlak. „Už se mi několikrát stalo, že mi ujel, protože jsem stála u závor. A to chodím z domu dřív,“ komentovala potíže dojíždějících Petra Sedláková z Rájce.

Také někteří řidiči se snaží na poslední chvíli přejet na druhou stranu a uvíznou na přejezdu. Například loni v prosinci vjel na přejezd řidič dodávky. Závory se sice zvedaly, ale světla stále svítila. Potom se závory znovu spustily a dodávka zůstala stát mezi nimi. Řidič se snažil závory zvednout, zatímco těsně za autem projel rychlík. Muže usvědčily kamery a čelil stíhání za obecné ohrožení.

Zdroj: Policie ČR

ÚČINNÁ KONTROLA

Díky kamerovému systému, který zachytil i střet rychlíku s důchodcem v dubnu 2014, sledují železniční přejezd v Rájci také policisté. Data odtamtud získali jako první v České republice. Díky nim mají přehled o chodcích, cyklistech i řidičích, kteří ignorují výstražná světla i závory.

Jestli nakonec zvítězí podchod, nebo nadchod, je ještě otázka. „Každé křížení pozemní komunikace s železnicí je rizikové. Jakékoli mimoúrovňové řešení je vhodnější,“ konstatoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Varianty místo přejezdu• Zrušení přejezdu pro auta bez náhrady. Město by přišlo o jednu ze dvou spojnic dvou místních částí.
• Náhrada přejezdu nadjezdem nebo podjezdem. Obě možnosti se dotknou soukromých nemovitostí.
• Každá varianta počítá s podchodem pro pěší a cyklisty.

MLUVČÍ SŽDC MAREK ILLIAŠ ŘÍKÁ:

Přejezd? Po úpravě by byl jen zavřený

Rájec-Jestřebí /ROZHOVOR/ – Přes koleje v Rájci-Jestřebí projede téměř každou minutu auto. „V mnoha případech cestující nestihnou vlak, protože čekají před spuštěnými závorami,“ upozorňuje mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Proč chcete přejezd zrušit?
V budoucnu chceme zvýšit kapacitu a rychlost trati. Maximální rychlost v místě přejezdu je 140 kilometrů za hodinu, předpokládáme zvýšení o dvacet kilometrů. Doba uzavření přejezdu ve špičkových časech by se ještě zvýšila. Ve špičce by tak byl přejezd prakticky pořád zavřený.

Kdy začnete stavět?
Předpokládaný termín jsou roky 2022-2023. V současné době pracujeme na záměru projektu a dokumentaci pro územní řízení.

Jaké odhadujete náklady?
Pro obě varianty jsou zhruba stejné. V hrubých nákladech okolo 180 milionů korun.