„Ve špatném stavu je trakt vedoucí do dvora, kde sídlí finanční odbor, a také podkroví,“ informoval Procházka. Lidé z vedení města chtěli tyto prostory využít již v minulosti. Tehdy se však zjistilo, že dřevo tam napadl dřevokazný hmyz. „Nyní jsme začali budovu blíže zkoumat. Poté nám statik oznámil, že radnice je opravdu v havarijním stavu,“ sdělil letovický starosta. Během příštího týdne se tedy začnou kritická místa zajišťovat podpěrami, aby nebyli ohroženi lidé, kteří radnici navštíví.
Opravám pomohou peníze z Jihomoravského kraje. „Rada kraje nám schválila na opravy dotaci čtyři sta tisíc korun,“ pokračoval starosta.
Dále by si radní představovali v podkroví nové kanceláře. V budově by měl přibýt i výtah, protože na radnici stále chybí bezbariérový přístup do všech míst úřadu. Na tyto úpravy radnice padne až osm milionů.