Ministerstvo práce a sociálních věcí hledá úspory při vedení státní správy ze strany obcí a měst. Tento krok k nim má přispět. Senát tento návrh před časem zamítl. Zákony se tak vracejí zpět do Poslanecké sněmovny. Vedení měst se však již nyní na nový model intenzivně chystají a jednají s úřady práce.

V současnosti se dávky vyplácejí také na některých obecních a městských úřadech. Jedná se o dávky v hmotné nouzi či příspěvek na péči. Města však dostávají od státu na tyto úkony stále méně peněz. Týká se to i Blanenska. V případě, že znění nového zákona projde, čeká radnice k prvnímu lednu příštího roku masivní přesun jejich úředníků ze sociálních odborů pod správu úřadů práce. Zatím jen formální, protože úředníci budu pracovat i nadále v kancelářích městských úřadů. Ty si úřady práce od vedení měst pronajmou. „Starostové neznají klíč, podle kterého se bude přesun provádět a také neví, co budou dělat úředníci, kteří jim zůstanou,“ tvrdí Emil Vařeka z brněnské společnosti Iconito, která se zabývá personálními audity. Mezi starosty i úředníky na jižní Moravě podle něj panuje silná nervozita.

Na některých místech si však úřady práce nepřevezmou zdaleka všech úředníky, kteří ně městském úřadě pracují v agendě sociálních dávek. Těm tak reálně hrozí výpověď. Jako například v Boskovicích. „V pondělí budeme na radě města vše projednávat. Požadavky na počet úředníků, kteří se přesunou pod úřad práce, už ze strany úřadu práce máme. Zveřejníme ho ale až po jednání rady,“ řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Méně lidí

Boskovický starosta však zároveň připustil, že pod úřadem práce bude nově pracovat méně lidí než nyní. Na boskovické radnici tak s největší pravděpodobností dostane několik úředníků výpověď.

Jeho slova potvrdila také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Eva Siverová. „Na sociálním odboru zůstane jen několik terénních pracovníků a lidí co se zabývají poradenstvím. Ostatní agenda týkající se výplaty dávek přejde pod úřad práce. Někteří lidé tak zřejmě dostanou výpověď,“ dodala Siverová a pokračovala. „Letos v únoru se už na radnici z úsporných důvodů propouštělo. Takže pro tyto lidi, které si úřad práce nepřevezme, nebude prostě místo,“ dodala Siverová.

Pro dávky v hmotné nouzi by si měli lidé po Novém roce chodit nadále na městský úřad v Boskovicích. Ale do jiného patra. „Samozřejmě v tom bude zpočátku asi zmatek. Ne každý asi bude hned vědět, kam si má jít o sociální dávky zažádat,“ uzavřela Siverová.

V Blansku po chystaném přesunu úředníků na sociálním odboru o práci nikdo nepřijde. Potvrdil to tajemník blanenské radnice Josef Kupčík. „Touto problematikou jsme se zabývali již s předstihem. Pod úřad práce přejde sedm úředníků. Na blanenské radnici odejde několik lidí do důchodu. A jejich místa obsadí právě ti úředníci, kteří nepřejdou pod správu úřadu práce,“ upřesnil Kupčík s tím, že sociální dávky by se měly v následujících dvou letech i nadále vyplácet v budově městského úřadu Blansko.