O úspěch přímo v honitbách se po slavnostním nástupu pokoušelo čtyřiadvacet psů malých plemen, tedy jezevčíků a teriérů, a jedenáct psů velkých plemen, mezi kterými převažovali ohaři.
„Jsou tady mladí psi. Při těchto zkouškách se ukazují jejich základní vlohy pro práci loveckého psa. Pak mohou následovat zkoušky pro loveckou upotřebitelnost,“ vysvětlil předseda mysliveckého sdružení Vanovice-Borotín Pavel Sládek.
Malí psi museli pod dohledem rozhodčích přímo v terénu prokázat schopnost najít zvěř, vyhnat ji a sledovat stopu štěkáním. Když najde zvěř velký pes, nemusí ji před sebou hnát, ale strnulým postojem naznačí místo, kde je ukrytý třeba zajíc nebo bažan