Psí hřiště je vymezený prostor určený pro psy k venčení a hraní bez vodítka. Je ohraničeno plotem, větší plochy by měly mít vchod i východ. Nejedná se přitom o prostory určené k výcviku psů. Do vybavení hřiště patří lavičky, jednoduché herní prvky pro psy a také koš na psí výkaly.

Oplocený pozemek na Písečné by podle Hanákové měl být větší, rovný, bez terénních úprav. „Na hřišti by měly být funkční překážky a koš na odpadky vevnitř, a ne za plotem. Půlku hřiště zabírají jakési zřejmě cíleně vytvořené kopce, které se na psí hřiště nehodí. Proč se město nestará o pozemek určený pro veřejnost, který vytvořilo? Jak je možné, že nemá přehled o jeho technickém stavu?" diví se žena.

Hanáková se pozastavila i nad tím, že nedaleko oploceného výběhu pro psy funguje psí cvičiště, které se nachází na ploše bývalého baseballového hřiště. „Na tento pozemek má přístup jen ten, kdo si platí za služby cvičáku. A veřejnosti město nechalo maličký pozemek v dezolátním stavu," dodala.

Podle vedoucího blanenského odboru komunální údržby Petra Riznera zmíněné psí hřiště v havarijním stavu není. „Tento prostor jsme před lety upravili jako oplocený výběh pro psy. Nikoliv jako cvičiště. Terénní vlny jsou zde vytvořené záměrně. Rozbité překážky z výběhu odstraníme a při plošném sečení trávy v sídlišti Písečná ji naši pracovníci pokosí i ve výběhu," uvedl Rizner.

Hřiště si však nakonec tamní pejskaři zřejmě opraví po dohodě s městem sami. Chtějí vysít nový trávník, odstranit rozbité překážky a upravit terénní nerovnosti. Podobný oplocený výběh pro psy přibude letos na dalším místě v Blansku. V sídlišti Sever. Jako součást rozsáhlejších úprav této části města. „V prostoru u garáží v horní části sídliště uděláme také oplocený výběh pro psy," řekl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan. Dělníci se pustí do práce o letních prázdninách a skončí v září.

V sousedních Boskovicích podobné starosti nemají. Psí hřiště tam totiž žádné není, i když v anketě na webu města ho před časem chtělo asi dvě stě padesát lidí. Dalším zhruba čtyřem stovkám, co v anketě odpověděly, však ne. „Otázka v anketě byla podle mě postavená nešťastně. Postrádáte v Boskovicích psí hřiště? Odpovědět mohl i ten, kdo psa nemá. Z logiky věci vyplývá, že ten, kdo psa nemá, nebude psí hřiště postrádat. Stejně jako já, když nemám děti, nepostrádám dětské hřiště. Ale přesto mi jeho výstavba vůbec nevadí. Vidím tedy z ankety podstatnou informaci, že dvě stě padesáti lidem chybí v Boskovicích psí hřiště," poznamenala Jana Havlíčková z Boskovic, která o stavbu psího hřiště v Boskovicích usiluje.

Zástupci města zahrnuli vybudování psího hřiště do dokumentu Strategie rozvoje města. Kdy a kde ho vybudují, není jasné. Zatím v rozpočtu města není zařazeno. „Uvidíme, zda bude v rozpočtu pro příští rok. V úvahu připadala lokalita po bývalé čistírně odpadních vod nedaleko židovského hřbitova. Tam jsme plánovali úpravy, oplocení a malý mobiliář. Hřiště má být v dostupné vzdálenosti z centra města, oplocené a vybavené. Je to ale o penězích a také o souhlasu místních obyvatel," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Zájemce o psí hřiště vedení města nasměřovalo na boskovický kynologický klub, který má zázemí a cvičiště v lokalitě na Svitavském kopci. Ta ale podle Havlíčkové pro psí hřiště vhodná není. „Hřiště na pozemku místo bývalé čističky by udělat šlo. Jenom je tam velké množství suti a odkrytá hluboká studna. Město by do jeho úprav muselo investovat," doplnila žena.