Vyvarovat se soudních sporů o majetek. Jako třeba toho s Kunštátem. A také změna občanského zákoníku a zákona o obcích. To byly hlavní důvody, pro které tento týden valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko schválila nové stanovy. Řekl to jeho předseda Jiří Charvát. Úprava se na Blanensku týká sedmasedmdesáti členských obcí.

Schvalovalo ji dvě stě šedesát tři členů svazku, z nichž třináct bylo proti. „Nové stanovy jsme kompletně nepředělali. Ale vycházejí z těch původních, které platily od roku 2004. Již neodpovídaly platné legislativě. Pak jsme také chtěli upřesnit, za jakých podmínek může členská obec ze svazku vystoupit. Chceme tak předejít soudním sporům," vysvětlil Charvát.

Nové stanovy se však nelíbí například některým opozičním zastupitelům z Letovic. „Jsou diskriminační a zvýhodňují spíše svazek než členské obce. Pro ty bude vystoupení z něj nevýhodné, v podstatě jim v tom zabrání. Někteří si nejspíš ani neuvědomovali, o čem hlasovali. Nezvážili důsledky, které to může mít. V našem městě ale určitě podnikneme nějaké kroky k tomu, aby tato nová pravidla nebyla pro město tolik nevýhodná," sdělil například Radek Procházka z Občanské iniciativy.

Na co se mají připravit města a obce, když budou chtít podobně jako Kunštát nebo Černá Hora ze svazku vystoupit? „Budou muset splnit tři základní požadavky. Jeden z nich se týká oddělitelného majetku. Když třeba obec vloží do majetku svazku svůj vodovod, který byl poruchový a udělali jsme na něm technické zhodnocení, bude jej muset obec uhradit. To znamená, že nám bude muset vrátit za opravený vodovod určitou částku," přiblížil předseda svazku.

Za druhé bude muset členská obec uhradit takzvanou minusovost. Tedy ztrátu z provozu vodovodní infrastruktury. „V opačném případě by nebyl zachovaný náš princip solidarity, kde silnější obce dotují ty chudší. Všechny členské obce mají stejnou cenu vody. Hlavně v těch menších by jinak byla mnohem vyšší," upřesnil Charvát.

Vystupující obec se také bude muset podílet na známých závazcích svazku. Pokud si ten například vzal úvěr na nový vodovod, bude mu muset podle daného propočtu vrátit určitou část z něj.

Například při výpočtu za rok 2014 připadá na jednu korunu vráceného majetku osm haléřů. „Když budeme obci vracet oddělitelný majetek za milion korun, dá nám osmdesát tisíc korun. Pokud bude mít majetek desetimilionovou hodnotu, vrátí nám osm set tisíc korun," vyčíslil Charvát.

Černá Hora vystoupí ze svazku k prvnímu lednu příštího roku. Kvůli ceně vody část černohorských obyvatel loni požadovala po vedení městyse vyhlášení referenda. V něm se 52,54 procenta voličů vyslovilo pro odchod ze svazku. Městys tak čeká majetkové vypořádání a zatím to vypadá, že svazek Černé Hoře nechce vydat zdroje vody. Pitnou vodu si tak městys bude možná muset od svazku kupovat. „Ještě nevíme, jestli se na městys budou vztahovat již nové stanovy. Budeme se muset poradit s právníkem. O možných dopadech je proto nyní předčasné mluvit," uvedl Miloš Bílý z občanské iniciativy Naše voda, která vyhlášení referenda iniciovala. Vzájemná jednání, kterých se účastní také vedení městyse a Vodárenská akciová společnost, neustále probíhají. „Řešíme na nich zatím pouze kanalizaci a čistírnu odpadních vod. O zdroj pitné vody Zelený kříž se asi budeme soudit," řekl Bílý.

Charvát upřesnil, že stanovy se ještě budou v budoucnu měnit. „Chceme zřídit přípravný výbor, který nachystá jejich kompletní znění. Budeme se do nich snažit zapracovat připomínky obcí," dodal.