Po mši vkostele se odeberou do kaple na zámku, což bývá vjedenáct hodin. Zkostela se půjde slavnostním průvodem. Vjeho čele bývá ministrant, za ním další ministranti skřížkem, pak teprve jde farář. Účastníci průvodu zpívají modlitby a modlí se. Vkapli se shromáždí spousta lidí, mezi nimi i kněžna Marie Salmová z rodu Salmů, kteří sídlo vybudovali. Salmovi obsazují obvykle první řadu.

Kaple je zaplněná. Na koho nezbyde místo, ten stojí. Po hodinu trvající mši se vyjde ven, kde už hraje lidová hudba, roznáší se víno i nealkoholické pití a koláče. Slavnost pokračuje vpodobném duchu až do večera. Tato tradice byla obnovena roku 2001 a koná se na počest svátku na nebe vzetí panny Marie, které je též zasvěcena zámecká kaple.