Vydání stavebního povolení silničáři očekávají v první polovině letošního roku. „Ve stejné době chceme udělat i výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přesný termín zahájení samotných prací však v současné době nedokážu zodpovědně určit," prohlásil vedoucí blanenské oblasti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant.

Náklady na stavbu vyčíslili odborníci na šestačtyřicet milionů korun. „Zahrnují rekonstrukci silnice II/379 v celém průtahu Lažánkami v délce téměř dva a půl kilometru, dále přeložky inženýrských sítí, úpravy na návsi a rekonstrukci mostu přes potok Floriánek," vyjmenoval Bažant.

Spoluinvestorem akce je město Blansko. „Zajistíme rekonstrukci a výstavbu chodníků a parkovacích míst, úpravu zelených ploch, venkovní osvětlení a vedení televizního i rozhlasového signálu," přiblížil blanenský starosta Lubomír Toufar.

Podíl města bude činit asi čtyři miliony korun. „Původně jsme počítali s poloviční částkou, ale tyto odhady byly příliš optimistické. Přemýšleli jsme i o opravě náměstíčka, ale tu už bychom nebyli schopní zaplatit. Musíme peníze rozdělovat mezi všech osm městských částí pokud možno spravedlivě," vysvětlil starosta.

Lidé z Lažánek na opravy silnice netrpělivě čekají. „Silnice je místy úzká a auta jedoucí z kopce dolů nedodržují předepsanou rychlost. U cesty je navíc hluk, a to když auta najedou na její nerovný povrch," popsal již dříve každodenní problémy v obci Luboš Vlk.