Kromě okružní křižovatky je tam hotová přeložka vodovodu a kanalizace, nízkého i vysokého napětí, plynovodu a dalších sítí. V provozu už je také veřejné osvětlení na ulici Svitavská. „Pracovat nyní budeme ještě na dokončení chodníků a obrub u napojení Fügnerovy ulice. A také na terénních úpravách v okolí nové křižovatky. Proto je zatím umožněný jen obousměrný průjezd na hlavním tahu Blanskem Svitavskou ulicí. Kruhový objezd lze používat pouze v režimu Projíždíte stavbou. Hotovo chceme mít do dvou týdnů,“ informoval za stavební firmu Metrostav DIZ Robert Škarecký.

Hlídky oslovily chodce všech věkových kategorií.
Reflexní páska může zachránit život, říkali lidem policisté. Podívejte se

Po dobu dokončovacích prací bude stále průchozí chodník podél supermarketu Lidl. Blanenští úředníci uvedli, že v souvislosti s novou křižovatkou dojde i k rozšíření parkovacích ploch u zmíněného obchodu. A k novému napojení cyklostezky podél řeky Svitavy. „Jsem moc rád, že se podařilo dodržet termín a průjezd novou okružní křižovatkou už je možný. Výrazně to pomůže zklidnit dopravní situaci v centru Blanska a samotný průjezd městem. Tato stavba nebyla jednoduchá, je ale velice důležitá mimo jiné také v souvislosti s vlakovou výlukou, která začíná 12. prosince,“ uvedl na webu města blanenský starosta Jiří Crha.