Práce budou stát asi deset a půl milionu korun. „Poškozené koryto stabilizujeme a zvýšíme jeho kapacitu. Zlepší se tím odtok vody. Břehy říčky zpevníme lomovým kamenem a dno stabilizují kamenné úrovňové pásy," uvedl Miroslav Kahánek z podniku Lesy České republiky. Olešnické mají před povodní ochránit také nové ochranné hrázky a železobetonové zíd­ky.

Tok Hodonínky převzaly Lesy České republiky v roce 2011. Následovalo získání stavební povolení a výkup všech pozemků, kterých se stavba dotkne. „Nyní byla podniku přiznána dotace, takže stavba protipovodňových opatření může začít," dodal Tomáš Hofmeister z podniku Lesy České republiky. Na zaplacení projektu přispěje ministerstvo zemědělství z dotačního programu Podpora prevence před povodněmi.

Olešnice zažila povodně v minulosti už mnohokrát. Nejhorší to bylo v letech 2002 a 2006. V létě před třinácti lety za devadesát minut napršelo až sto sedmdesát milimetrů srážek. „To je u nás čtvrtina běžného ročního průměru. Proteklo sem více než šest set tisíc kubíků vody," řekl starosta města Zdeněk Peša. Jen v Olešnici voda zaplavila sto třináct domů. Některé vážně poškodila. Škody dosáhly desítek milionů korun. V blízkém Crhově a Hodoníně si navíc povodeň vyžádala dva lidské životy.

Na Veselském potoce, který také Olešnicí protéká, proto vznikl systém suchých poldrů za padesát milionů korun. Při povodni v roce 2006 se velmi osvědčily. Z břehů se ale tehdy vylila hlavně Hodonínka. „Voda v domech sahala do výšky tři čtvrtě metru. To bylo víc než v roce 2002. Jednalo se o kombinaci několika problémů. Původně byl kolem břehu Hodonínky prostor pro rozlití. V osmdesátých letech bych ale zorán na pole a potom tam vznikly zahrádky. S některými jejich majiteli jsme měli problémy kvůli odkoupení pozemku. S posledními z nich jsme se dohodli až teď," dodal Peša.

DOMINIK ABSOLON