Některé malé obce na Blanensku se dnes připojily k protestu, který organizuje Sdružení místních samospráv České republiky. Jeho cílem je změnit dosavadní způsob přerozdělování peněz z daní mezi velká města a menší obce. Ty totiž podle starostů v současné době dostávají méně peněz než by měly.

„Rozdíl mezi daňovými příjmy pro města a obce je propastný,“ vysvětlil starosta Lhoty Rapotiny Josef Musil.

I jeho obec vyjádřila souhlas se změnou financování měst a obcí. Kromě Lhoty Rapotiny se k protestu připojilo ještě dalších deset obcí z okresu Blansko. Jejich starostové měli také dnes vyvěsit protestní cedulky s nápisem „Daňově diskriminovaná obec.“ Tento nápis už doplňuje přes tisíc dopravních značek, které na silnici vyznačují začátek obce, v celé republice. Na Blanensku ale většina starostů s vyvěšením podobného nápisu váhá.

„Původně jsme se k tomuto protestu také připojili, ale nakonec jsme cedule nevyvěsili. Nepovažoval jsem tento druh protestu za vhodný. Lepit totiž nějaké nápisy na cedule, které ani nejsou majetkem obce, to se mi příliš nezdá. Ideově se však k diskriminovaným obcím hlásíme,“ dodal Musil.

Jiný problém měl s vyvěšováním protestních cedulek starosta Suchého. „Cedulky vylepené nemám, protože mi v pátek nějací vandalové vyvrátili obě značky, které označují začátek obce. Kdyby neležely v příkopě, určitě bych na ně ty protestní cedulky vylepil. Rozhodně se totiž k tomuto hnutí připojujeme. Myslím, že to má smysl,“ řekl starosta obce Pavel Žilka.

Také ostatní starostové protestujících obcí na Blanensku vyjádřili svou podporu pouze symbolicky.