Nájemci musí dodržovat kapacitu sálu, která je čtyři sta jedenáct osob. „Vyjma akcí pořádaných městem bude nyní s každým zájemcem uzavřena jednorázová nájemní smlouva a podle typu akce se v ní pořadatel mimo jiné buď bude, nebo nebude muset zavázat k zajištění pořádkové služby nebo ke složení vratné kauce deset tisíc korun pro případ poškození městského majetku,“ upřesnil ve zpravodaji města kunštátský radní Marek Lepka.