Studentskou soutěž pořádá Studentská obec Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Ocenění získává nejlepší studentský ateliérový projekt vždy v únoru za zimní semestr a v červnu za letní semestr. Odborná porota vybírá tři vítězné projekty bez udání kategorie a pořadí. Za uplynulý zimní semestr se podařilo získat ocenění mimo jiné navržené proměně židovského města v Boskovicích.

Autory vítězného projektu jsou Veronika Ševčíková a Luděk Šimoník. „Studenti navrhli i prostory k pořádání farmářských trhů. Ty mají propojit židovské město a hlavní náměstí Boskovic," stojí na webových stránkách Židovské obce Brno.

Židovské čtvrtě po celé Evropě podle projektu charakterizují stejné problémy. Ty jsou z velké části způsobené historickými událostmi a celkovým názorem nežidovských občanů na židovskou kulturu. „Problémy bývalého židovského města v Boskovicích se podle studentů týkají především definice míst. S událostmi druhé světové války se ztratily tradice židovského národa a místa využívaná Židy pozbyla, vzhledem k rozdílnosti jednotlivých kultur, svou funkci," přibližuje dále na svých stránkách brněnská Židovská obec.

Strategií projektu bylo zaměření na pět míst, které nejvíce charakterizují problémy boskovické židovské čtvrti, jako je například nedostupnost parku nebo proluky.