V Rájci-Jestřebí oslaví Den dětské knihy v pátek. Od půl jedné tam budou děti zdobit perníčky, v půl čtvrté pak začne pohádkové čtení pro děti od tří do sedmi let. „Každoročně čte v naší knihovně dětem dva měsíce v roce hodná babička nebo dědeček. Poslední listopadové čtení jsme tentokrát přesunuli ze čtvrtka na pátek. Dědeček přečte pohádku a poté budou děti na základě pohádky výtvarně tvořit," řekla rájecká knihovnice Zdeňka Miholová.

Ve čtyři hodiny odpoledne bude program pokračovat vernisáží prodejní výstavy Obrazy a obrázky Vlasty Švejdové. Děti si mohou popovídat s brněnskou ilustrátorkou a spisovatelkou, kterou možná znají z dětských knih. „Chceme děti naučit, co to vernisáž je a jak se na ní mají chovat, aby se v pozdějším věku nebály na zahájení výstavy přijít," vysvětlila knihovnice smysl této aktivity. Samotná výstava potrvá do osmnáctého prosince. Program pro děti bude zahrnovat také představení rájeckých autorek Bohdany Pávkové a Evy Mrázkové, které se věnují knihám zaměřeným na logopedii a český jazyk.

Pestrý sobotní program připravují pro děti v blanenské knihovně. Od devíti hodin dopoledne mohou návštěvníci zavítat do dílničky, kde se budou vyrábět vánoční dekorace. V knihovně vystoupí také děti z dramatického kroužku ze Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. „Pro děti, které ještě neumí číst, máme připraveny takzvané interaktivní knihy, kde mohou například s rodiči hledat konkrétní zvířátka," sdělila vedoucí dětského oddělení blanenské knihovny Drahoslava Křivánková. Dětské knihy si mohou v tento den děti a rodiče v knihovně nejen půjčit, ale i koupit.

Akce zaměřená na propagaci dětských knih se letos koná v asi sto padesáti knihovnách v celém Česku.

MARIE TOMISOVÁ