Na ulici 17. listopadu zastavují autobusy, které mají s vyjížděním také potíže. Dopravě neprospívá ani to, že v místě je několik přechodů pro chodce. „Když už řidiči najedou na hlavní silnici a někam odbočí, chtějí hlavně rychle a plynule projet. Tím ohrožují i pěší. Snad to vedení města začne nějak řešit," doufá Kubín.

Nedaleko se nachází několik škol. Ohrožené tak mohou být i děti. Například ty, které navštěvují mateřskou, základní a praktickou školu na ulici Štefánikova. „Některé vystupují na zastávce v ulici 17. listopadu, další na Sokolské. Kolony aut pro ně denně představují riziko. Pro jejich bezpečnost bude určitě lepší, když bude tato frekventovaná část města přehlednější," uvedla ředitelka školy Jana Bousková.

S komplexnějším návrhem, jak vytíženou křižovatku u ulice 17. listopadu řešit, přišel Josef Bašný z Boskovic. Se svou vizí seznámil i některé představitele města. „Začít by se mělo okamžitě. A to přípravnou etapou, tedy zrušením stávajících přechodů, které mají v takovémto uspořádání smysl pouze na křižovatce se semafory. Navrhuji je zřídit přes Hybešovu ulici u pošty, přes Sokolskou u výjezdu z parkoviště 17. listopadu a přes Havlíčkovu od prodejny D-Holz ke kostelu Všech svatých. Tak bude provoz plynulejší. Auta, která dávají přednost chodcům, blokují průjezdnost křižovatky," popsal Bašný. Ulice 17. listopadu a přilehlé parkoviště by se podle něj měly proměnit v náměstí.

Chodníky na některých místech podle Bašného zabírají zbytečně moc prostoru. Po obou stranách Sokolské a Havlíčkovy je navrhuje zmenšit. V křižovatce by tak bylo místo na tři pruhy. „Přímý k poště, odbočovací na Havlíčkovu a v opačném směru od pošty na Sokolskou. Z Havlíčkovy by to bylo podobné," poodhalil Bašný. Zároveň chce, aby město řešení křižovatky zařadilo již do rozpočtu na příští rok.

Návrh na odlehčení

Boskovický architekt Jiří Klimek jeho řešení nakreslil. Na to, aby zpracoval studii a představil ji vedení města, podobně jako to nedávno udělal v případě dalšího využití prostoru po hale ve Slovákově ulici, by ale potřeboval znát bližší podrobnosti. „U křižovatek je návrh řešení složitější. Je potřeba mít v rukou podrobný průzkum dopravního zatížení. Tedy toho, kolik aut tam denně projede nebo ve kterém směru nejčastěji. Tomu se pak přizpůsobuje například délka odbočovacích pruhů. Když se řešení neudělá podle intenzity dopravy, křižovatka bude stejně kolabovat," vysvětlil Klimek.

Podle radního Milana Kolínského není tento návrh úplně optimální. „Sice by se zlepšila průjezdnost křižovatky, ale nevyřešila by se tím problematická doprava ve středu města. Lepší průjezdnosti Havlíčkovy, Sokolské či Štefánikovy napomůže nová účelová komunikace podél železniční trati směrem na Jevíčko. Do rozpočtu na příští rok zařadíme částku na studii průchodnosti. Tím se ulehčí i křižovatce u ulice 17. listopadu. Samozřejmě se budeme zabývat i dalšími připomínkami k rozpočtu, nejen návrhem pana Bašného," vysvětlil Kolínský.

Radní města Vladimír Farský uvedl, že město chtělo odlehčit křižovatce u ulice 17. listopadu již před časem. „Tehdy se mluvilo o tom, že řešení by stálo desítky milionů korun. Je důležité stanovit si priority. Vše nelze udělat najednou. V polovině září budeme veřejně projednávat strategický plán města. Budeme rádi, když nám lidé přijdou říct, co chtějí ve městě zlepšit. Ať už jde o ulici 17. listopadu, nebo cokoliv jiného. Na to se pak zaměříme," vyjádřil se Farský.

Kdyby město chtělo ulevit ulici 17. listopadu, která je jeho majetkem, muselo by to udělat ve spolupráci se silničáři. Přilehlé ulice totiž patří blanenské Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje. „Město nás samozřejmě může oslovit, předložit nám nějakou studii. Již před časem se mluvilo o tom, že se úsek přebuduje na okružní křižovatku. Byly tam ale složité inženýrské sítě," sdělil vedoucí pobočky Miloš Bažant.