Ta zajišťuje studium ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno.

Boskovická škola už nyní nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro ty, kteří by v jejích učebnách chtěli začít studovat od září. Vybrat si mohou z prezenční nebo kombinované formy studia bakalářského programu Hospodářská politika a správa obor finance, obor management obchodní činnosti lze studovat jen prezenční formou. Pouze dálkově je možné studovat manažersko–ekonomický obor bakalářského programu Ekonomika a management.

Podle zástupkyně ředitele školy Milady Hudcové je na výběr z přípravných kurzů z matematiky a z anglického, německého či ruského jazyka. „Kurzy z cizích jazyků budou v rozsahu pětadvaceti vyučovacích hodin. Kurzy z matematiky v rozsahu třiceti nebo šedesáti hodin. Ty s vyšším počtem hodin jsou určeny hlavně uchazečům, kteří ukončili střední školu již dříve,“ uvedla s tím, že přihlášku na kurzy je třeba poslat do jednatřicátého ledna.

Znalosti, které jim pomohou v květnu u přijímacích zkoušek, budou zájemci získávat vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Přesné termíny i formulář přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách školy.