„Pokud vše půjde dobře, v roce 2015 by silnice měla stát," tak zněla před šesti lety slova tehdejšího ředitele krajského úřadu Jiřího Crhy. Dnes je ale situace jiná. Část silnice totiž zatím chybí a podle odhadu vedoucího Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pro oblast Blansko Miloše Bažanta nebude dokončená dříve než v roce 2020. „Nyní jsou hotové tři úseky silnice. Je to úsek Blansko po křižovatku na Horní Lhotu, dále od křižovatky na Horní Lhotu po Ráječko a z Ráječka na Spešov. Ty byly postupně postavené v letech 2004 až 2009," vyjmenoval Bažant.

Výstavba bude podle něj pokračovat. „A to průtahem městem Rájec-Jestřebí a dále úsekem Rájec-Jestřebí – Doubravice nad Svitavou a Lhota Rapotina – Boskovice," uvedl Bažant.

Přispěje rozvoji

Podle něj se stavba zdržela hned z několika důvodů. „Jednak to je finanční náročnost stavby. Dosud dokončené úseky stály asi dvě stě sedmdesát milionů korun. A rovněž to je složitá majetkoprávní příprava. Náročná jednání s majiteli pozemků a jejich přehnané požadavky na výkupy jsou totiž příčinou zdržení přípravy takzvané IV. etapy stavby, což bude nová silnice v průtahu městem Rájec-Jestřebí," vysvětlil Bažant.

Zatím tak není dokončená ani projektová dokumentace a není vydané stavební povolení. „Pro vydání stavebního povolení je totiž potřeba, abychom měli vykoupené všechny pozemky," řekl Bažant.

Kdy se Správa a údržba silnic pustí do další etapy stavby, tak zatím neví. „Doufáme ale, že se nám pozemky podaří vykoupit do roku 2015. Potom zahájíme výstavbu další části silnice," řekl Bažant.

Podle starosty Rájce-
-Jestřebí Pavla Perouta už ale většina majitelů pozemků souhlas dala. „Pětadevadesát procent majitelů už souhlasilo s prodejem pozemku nebo podepsali smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V územním plánu města je silnice schválená už dlouhá léta," řekl Perout s tím, že městu by silnice pomohla hned ze tří důvodů. „Současná silnice na Blansko vede v těsné blízkosti rodinných domů. Silnice by tedy městu odlehčila od husté dopravy, prašnosti a celkově by přispěla k lepšímu životnímu prostředí ve městě. Dále by přispěla k bezpečnosti obyvatel, měla by být totiž postavená nad hranicí stoleté vody. V případě povodní by tak sloužila k evakuaci. Za další by přispěla k rozvoji města. Plánujeme úpravu náměstí a současná silnice, která přes náměstí vede, tomu brání," vysvětlil Perout.

Na silnici už jako na smilování čekají i v Doubravici nad Svitavou. „Doprava na Blansko je stále hustější a u nás silnice vede přímo středem městyse. Přitom není v dobrém stavu a jezdí tudy velká nákladní auta z nedalekého lomu. Obchvat je zde proto potřeba. Projektová dokumentace je ale hotová jen po začátek Doubravice. U nás tak zatím nemůžeme ani začít jednat s majiteli pozemků, protože bez projektu nevíme, jakých pozemků přesně se stavba silnice dotkne," vysvětlil starosta Doubravice nad Svitavou Pavel Král.

O tom, že je obchvat Doubravice nad Svitavou zapotřebí, je přesvědčený například i Vlastimil Vašut, který v Doubravici bydlí a je jednatelem přepravní firmy. „Silnici slibují a stále se nic neděje. Přitom aut tudy projíždí pořád víc. Nejenže tedy nová silnice pomůže lidem, kteří mají domy u stávající silnice, ale lepší to bude i pro řidiče," míní muž z Doubravice nad Svitavou.

Starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák ale vidí dokončení silnice spíše jako zbožné přání než jako realitu. „Usilujeme o to už mnoho let, ale teď je to na mrtvém bodě. Trasa kolem Lhoty Rapotiny by vedla pod obcí souběžně s železniční tratí. Obci by to velmi pomohlo, hlavně kvůli těžkým nákladním autům z kamenolomu. Dokončení silnice je ale podle mě v nedohlednu," dodal starosta.