Deník také získal zajímavá data, která ukazují, jaké úlohy dělají žákům z této školy problémy a jaké naopak řeší s přehledem. Tuto tabulku najdete na konci článku.

Co se týká konkrétní přípravy na přijímací zkoušky, vypracovali Lysičtí systém, který využívají primárně v hodinách cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. V těchto hodinách žáci pracují s testy z přijímacích zkoušek, procházejí je, věnují se jednotlivým úkolům a probírají způsoby řešení.

Reportáž připravila redakce Deníku na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou vybrala podle tabulky nejúspěšnějších TOP 5 základních škol Blanenska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy.

Podle ředitelky Pavly Nesnídalové nestojí za úspěšností u přijímacích testů jen důkladná závěrečná příprava. Ale také to, že v Lysicích mají dlouhodobě stabilní pedagogický sbor, který se zajímá o vzdělávací trendy a využívá moderní techniku. Klíčová je také aktivita žáků a jejich rodičů.

„Bez pravidelné snahy žáků, by dobré výsledky samy nepřišly. Velmi důležitá je také příprava doma. Významnou roli sehrává samozřejmě i podpora rodičů a jejich zájem o výsledky vzdělávání svého dítěte,“ říká ředitelka lysické školy před příchodem do jedné z učeben.

V matematice dělí Lysičtí žáky od osmého, v cizích jazycích už od sedmého ročníku do výukových skupin podle výkonnostních kritérií. „To umožňuje pracovat se žáky tak, aby se mohli rozvíjet v maximální možné míře odpovídající jejich schopnostem. Skupiny jsou prostupné, takže se žáci podle potřeb přesunují i v průběhu roku buď do vyšší, nebo nižší skupiny,“ dodává Pavla Nesnídalová.

V Blansku otevřou u nádraží zábavní centrum pro děti. Bývalé Sportcentrum Squash nahradí Hopík s kavárnou. Podobné už funguje ve Žďáru nad Sázavou.
VIDEO: V Blansku otevře nové zábavní centrum pro děti, Hopík nahradí squash

Každý žák, pokud potřebuje něco dovysvětlit, může přijít za svým vyučujícím v jeho konzultačních hodinách. Zvýšenou pozornost věnují i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kterých je v lysické škole přes šestnáct procent.

Chci jít na gymnázium

Těsně před začátkem vyučování dvojice žáků redaktorovi popisuje, kde chtějí po základní škole pokračovat ve studiu.

Jak si vedli školáci v ostatních jihomoravských regionech? Podívejte se na reportáže z:

„Chci jít na gymnázium. Hlásí se tam hodně lidí s dobrými výsledky. Tak musím v matice makat i doma, jestli se tam chci dostat. V budoucnu zvažuji, že bych šel na zemědělskou školu nebo na lesního inženýra. V matematice jsem v první skupině, ale čeština mi jde popravdě víc. Je to tu náročnější než v jiných skupinách. U každého testu je má úspěšnost jiná a něco mě zaskočí,“ říká patnáctiletý deváťák Matyáš Křenek.

Jeho spolužačka Romana Žáková se snaží dostat na jazykové gymnázium. S matematikou nemá podle svých slov problémy, ale ohledně přijímacích zkoušek je napjatá.

Prohlédněte si mapy, kterých úseků se dotknou letošní opravy silnic v Jihomoravském kraji.
Velký přehled letošních oprav silnic a mostů: podívejte se, co čeká Blanensko

„Mám z nich trošku strach. Matematika je v pohodě, doma se učím navíc k tomu, co probíráme ve škole. Po gymnáziu bych chtěla jít na práva,“ nastiňuje své studijní plány dívka.

Je za deset minut osm a právě začíná hodina matematiky deváťáků z první výkonnostní skupiny. Budou procvičovat užití podobnosti, druhý den je čeká písemka.

„Procvičí si, jak v přírodě spočítat výšky nebo vzdálenosti. Používají se k tomu tři různé metody, které si dnes zopakujeme. Ještě před tím si na úvod dáme na tabletech takovou rozcvičku s opakováním základních matematických pojmů k přijímacím zkouškám,“ vysvětluje na úvod lysická učitelka matematiky Eva Sedláková.

S formulí do vrchu? Při smyku už vím, že mě to bude stát balík, říká pilot ze Senetářova Jan Golis.
S formulí do vrchu? Při smyku mě to stojí balík, říká pilot ze Senetářova

Šestnáct žáků si rozebírá tablety, kde budou za chvíli řešit dvacítku testových otázek. Základy základky. Tak pojďme na to! Vyber vzorec pro obvod obdélníka. Jak nazýváme setinu celku? Promile, zlomek, procento nebo desetinné číslo? Zákeřná otázka. Jen polovina žáků odpovídá správně, že se jedná o procento. Je zřejmé, že jiná formulace otázky, než jsou žáci zvyklí, je dokáže zaskočit. Matematická rozcvička finišuje.

Kolik stupňů dává součet vnitřních úhlů každého čtyřúhelníku? Tři sta šedesát. Správně odpovídá čtrnáct žáků. Konec rozcvičky a na řadu přichází detailnější rozbor těch nejméně úspěšných odpovědí. „V opáčku nedopadla vůbec dobře otázka k vedlejším úhlům. Co o nich víme, pojďme si to namalovat,“ vybízí k tabuli žáky Eva Sedláková. Střídavé úhly mají stejnou velikost. Dobře! „Kdo dál, Honzo?“ „Vedlejší úhly, jejich součet je sto osmdesát stupňů,“ hlásí hoch z první lavice.

Dvoumetrová tyč vrhá stín

Pak už přichází na řadu řešení slovních úloh na využití podobnosti. Příprava na písemku následující den. Dvoumetrová tyč vrhá stín dlouhý tři metry. Délka stínu stromu je 6,9 metru. Vypočítej výšku stromu. „Zvolený postup se vždy snažte popsat slovy, tak aby vám naskočila správná metoda výpočtu. Podle toho si pak namalujte obrázek,“ radí žákům učitelka.

Slovní úlohy jsou postupně stále složitější. U poslední pak už jde částečně o týmovou práci. Zapeklitý příklad se daří mezi prvními vypočítat Danielu Chmelovi, který pak podobně jako jeho spolužáci radí ostatním a detailně popisuje postup úspěšného řešení.

Cosples 2024 se konal na brněnském výstavišti.
VIDEO: Pohádková zábava na jihu Moravy. Na Cosplese tančili klauni i elfové

„Byl to chyták, ale podařilo se mi ho vyřešit. Nejtěžší je si v hlavě představit, jak zadání vypadá v terénu, a pak zvolit správnou metodu výpočtu. Příklady na představivost jsou pro mě asi nejtěžší. Počítání s čísly mi jde, s písmenky už je to těžší. Hlásím se na obor elektrotechnika, kde budu matematiku potřebovat hodně. Musím makat. Doma si zkouším přijímací testy. Když si s něčím nevím rady, pomáhá mi sestra, která je na gymnáziu ve třetím ročníku,“ usmívá se lysický deváťák.

Lysičtí podle ředitelky Pavly Nesnídalové pravidelně vyhodnocují úspěšnost žáků nejen v přijímacím řízení, ale i to, zda se dostali na střední školu, kterou v přihláškách uvedli na prvním místě. Je pro ně velmi slušná úspěšnost překvapením?

Agronom má chodit po poli. Teď sedí v kanceláři a vyplňuje tabulky kvůli kontrolám, říká šéf Zeasu Lysice Jiří Šafář.
Agronom patří na pole. Sedí ale v kanceláři a vyplňuje tabulky kvůli kontrolám

„Popravdě úplně ne, ale rozhodně z ní máme velkou radost. Každoročně nám od několika rodičů deváťáků přijde písemné poděkování za přípravu jejich dítěte na přijímací zkoušky nebo i za celoroční systematickou práci. Největším oceněním ale pro všechny učitele je, když nám přicházejí bývalí žáci referovat o svých úspěších na střední škole, jak se jim snadno navazuje na učivo, které si na základní škole dobře osvojili,“ dodává ředitelka školy.

Co způsobí netradiční zadání

Kromě výsledků z Cermatu sledují výsledky žáků šestého a devátého ročníku i v testování společností SCIO. Dostávají tak hodnocení, ze kterého je zřejmé, v jakých oblastech se lysickým žákům daří více a ve kterých méně.

„Učitelé se rozborem výsledků testování zabývají na jednáních vzdělávacích týmů a hledají cesty, jak zaplnit mezery, které se testováním projevily. Ze zkušeností vyplývá, že žákům největší problémy dělají úkoly s netradičním zadáním. Domníváme se, že právě tohle je důvod například nízké procentuální úspěšnosti našich žáků v oblasti lineárních rovnic a soustav,“ popisuje hodnocení výsledků testování Pavla Nesnídalová.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Tamní školáci se podle ní pravidelně zapojují do vědomostních soutěží a olympiád. „Snažíme se o vytvoření takového portfolia vědomostí a dovedností našich žáků, které jim proces přechodu ze základní na střední školu maximálně usnadní, umožní jim uspět u přijímacích zkoušek a napomáhá k psychické pohodě při začlenění se do systému výuky středních škol,“ říká na závěr hodiny matematiky Pavla Nesnídalová.

Co jde a nejde žákům školy v Lysicích u přijímaček z matematiky?

Kategorie otázek Dobře vyřešené úkoly v procentech
Číslo a početní operace, dělitelnost 78,18
Převody jednotek 62,62
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 52,28
Přímá, nepřímá úměrnost 49,14
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 49,16
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 46,35
Počítání s mnohočleny 42,19
Výrazy s proměnnou 30,19
Lineární rovnice, soustavy rovnic 12,58
Poměr, mapa 7,86

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat