Do letošního ročníku se přihlásilo už téměř šest set škol, další se připojují ještě během listopadu. Dvanáctý listopad si pro konání akce vybralo Gymnázium Boskovice. „Pro výběr hosta, kterým je tentokrát Milan Soldán, nás inspirovala školní kronika. V ní se o něm hodně píše. Chceme téma odpolitizovat, spíše ho propojit s tehdejšími událostmi ve škole," prozradila vyučující dějepisu Věra Venerová.

Vedle besedy gymnazisté navštěvující dějepisný a společenskovědní seminář zhlédnou dva z připravených historických dokumentů. Projektu se škola účastní pravidelně. Besedovat s pamětníky budou také studenti Obchodní akademie Blansko a žáci základních škol v Jedovnicích Olešnici a v Boskovicích.

Smyslem akce je podle organizátorů snaha předat mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. „Proto jsme pro letošní rok jako hlavní téma listopadových akcí zvolili právě okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Chceme žákům přiblížit, co se tehdy stalo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a vedl k masivní emigraci," řekl Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách pořádaného společností Člověk v tísni.

Dodal, že letos je vhodné poukázat i na paralely tehdejší sovětské okupace se současnou situací na Ukrajině.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ