V průběhu prací museli dělníci použít řadu nevšedních postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají, mimo jiné i trhavinu. „Až v průběhu prací se například ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní provést práce dle původního plánu. Proto se musela použít i trhavina, aby se odstranily části velmi pevné skály a mohlo se v náročné rekonstrukci pokračovat,“ uvedl generální ředitel vodohospodářského podniku Václav Gargulák.

Tento týden dojde k betonáži poslední části skluzu. Dělníci použijí betonářskou plošinu. Jde o několikatunové samohybné zařízení připomínající most rozkročený nad betonovaným dnem skluzu. „Mezi další zajímavé technologické postupy lze zařadit i injektáže podloží. Jeho utěsnění se pak testuje vodními tlakovými zkouškami,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vodárenskou nádrž Boskovice používají vodohospodáři pro nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha. Aktuálně také zvažují s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže. V ní je zakázáno se koupat, rybařit i se pohybovat v její blízkosti.

Výjimkou je před několika lety otevřená hráz. Ta je však kvůli rekonstrukci nyní zatím zavřená. „Myslím, že to turisté přežijí i když byla hráz před několika lety zpřístupněná. Dál k nádrži je stejně zákaz vstupu kvůli ochrannému pásmu. A samotná hráz zase není podle mého tak turisticky atraktivní místo,“ uvedl boskovický úředník Petr Novák.