Přednášející bude Blanka Bendová, která se problematikou obchodu slidmi zabývá vprojektu Magdala. Přednáška je spojena sbezplatným promítáním filmu Lilia for ever, který je tematicky zaměřen na nelegální obchodování slidmi.

Včervenci se uskutečnila přednáška na téma prevence domácího násilí. „Přišlo asi třicet lidí,“ sdělil vedoucí nízkoprahového centra Tomáš Nesrovnal.

Hlavní myšlenkou projektu je pomoci mladým lidem naplnit volný čas. „Chceme adamovské mládeži nabídnout alternativu,“ řekl Nesrovnal. Promítání a přednášky jsou určeny pro děti a mládež od desíti do šestadvaceti let. Na sedmého září se připravuje film a přednáška na téma ochrany životního prostředí. Peníze na projekt putují zEvropské unie.