Tyto prostory tam ve středu uvedli do provozu při vernisáži výstavy Koloběh života. Prostřednictvím umění se tak může veřejnost seznamovat s pocity, touhami i sny starých lidí.

„Otevření nově zrekonstruované jídelny a multifunkční místnosti bylo doprovodnou akcí k vernisáži výstavy Koloběh života, která je úvodem do projektu Mezigeneračních mostů Městské správy sociálních služeb,“ přiblížila ředitelka domova Marie Sáňková.

Na projektu začali v Boskovicích pracovat již v roce 2006. Jedním z jeho základních pilířů je propagace sociálních služeb, spolupráce se širokou veřejností a podpora mezigeneračního soužití, porozumění a vzájemné úcty i tolerance mezi mladou generací a starými lidmi. „Proto součástí dopoledne bylo i kulturní vystoupení dětí z mateřské školy, stacionáře pro zdravotně postižené děti Betany nebo studentů Střední pedagogické školy Boskovice,“ uvedla Sáňková.

Tvořit dál teď mohou obyvatelé domova v nově zrekonstruované multifunkční místnosti, která bude sloužit současně i zaměstnancům domova ke vzdělávaní a pro pracovní semináře. „Zároveň s multifunkční místností jsme opravili také jídelnu, která je v zařízení jedinou vhodnou místností pro pořádání kulturních a společenských akcí,“ doplnila ředitelka Sáňková.