Projekt ještě musí schválit Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který pokryje většinu nákladů. Odhad nákladů je 250 milionů bez daně. O část z nich se podělí kraj a město. „Už aby ten most stál. Do centra Blanska jezdíme přes železniční přejezd, kde jsou kvůli velkému provozu na železnici závory pořád dole. A člověk tam čeká dlouhé minuty. Na Brno přes centrum nejezdím. Přes Olešnou je to rychlejší, než čekat u závor,“ řekla Deníku obyvatelka Starého Blanska Božena Davidová Volavá.

Blanenští odhadují, že přípravné práce by mohly začít už v lednu. Samotná stavba pak v polovině příštího roku. „Máme obrovskou radost, že tento projekt komise schválila. Je to zásadní krok pro to, aby SFDI na stavbu vyčlenil potřebné finance. Podle dostupných informací aktuální verze jeho rozpočtu se stavbou mostu příští rok počítá,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Zemřel Jaroslav Kadlec. Zkoumal sedimenty v jeskyních Moravského krasu.
Zemřel jeskyňář Jaroslav Kadlec. Dříve zkoumal sedimenty v Moravském krasu

Pokud by projekt komise neschválila, nebylo by možné stavbu mostu příští rok zahájit. „Tím by ale prakticky padl celý projekt. Protože příští rok začíná na trati dlouhodobá výluka, která se protáhne až do roku 2022. A právě nulový provoz na železnici chceme ke stavbě mostu využít,“ upřesnil.

Stavební řízení už bylo zahájeno před časem. Město má také podepsané kupní smlouvy se všemi majiteli pozemků, kterých se stavba silničního mostu přes řeku Svitavu dotýká. Bude dlouhý sto padesát metrů a jeho součástí je i lávka pro pěší. „Počítáme s tím, že se příští rok založí piloty pro nosné pilíře mostu. Na podzim příštího roku vznikne nová okružní křižovatka u ulice Fügnerova, odkud se bude na most najíždět. O rok později pak na druhé straně mostu za řekou okružní křižovatka v ulici Brněnská. A dokončí se vlastní mostní konstrukce,“ informoval vedoucí blanenského oddělení investic Marek Štefan.

Na Starém Blansku pak zároveň dělníci postaví parkoviště pro 34 aut a ještě jedno pro pět nákladních. Po vybudování silničního mostu železničáři uzavřou současný přejezd na Staré Blansko. Auta už přes něj neprojedou. Tam jsou nyní ve špičce zavřené závory asi 35 minut z hodiny. V budoucnu má tímto úsekem projíždět ještě více vlaků a situace se zhorší. Problémy s čekáním tu mají kromě řidičů i hasiči a záchranka. „V nepříznivém případě bude přejezd uzavřen až padesát minut. Průměrnou dobu uzavření přejezdu předpokládáme pětačtyřicet minut,“ informoval mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Návštěvníci webu města Boskovice si ho prohlédnou z ptačí perspektivy. Virtuální prohlídka druhého největšího města na Blanensku je totiž doplněná o nové snímky ze vzduchu.
Virtuálně: prohlédněte si na webu Boskovice shora. Město a okolí fotil dron

V místě přejezdu vybudují dělníci místo stávajícího moderní bezbariérový podchod pod tratí. Pro pěší i cyklisty. Vstup do podchodu zajistí široká schodiště. Součástí podchodu budou i velké výtahy o nosnosti až 1 000 kilogramů na každé straně určené pro přepravu osob, kol nebo kočárků. Nahradí původně zamýšlené nájezdové rampy, které nebyli vhledem k blízké řece nakonec vhodné. „Zrušeno bude stávající úrovňové křížení trati, dojde také k demolici budovy čekárny Českých drah. Díky tomu časem vznikne na obou stranách trati prostor pro parkoviště s kapacitou 28 aut na každé straně. Chybět ale nebudou ani zastřešené prostory pro cestující, na straně od města kryté stání na kola, na straně od Starého Blanska pak menší prostor, který může sloužit jako čekárna či menší komerční prostor,“ doplnil blanenský úředník Marek Štefan.

Nový podchod bude stát asi 110 milionů korun a investorem bude Správa železnic. Financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Město pak pokryje vybudování zpevněných ploch v okolí podchodu. „Náklady ovlivnilo například umístění podchodu do betonové vany, která má zabránit průsakům spodní vody. Nebo nutnost překládky téměř všech inženýrských sítí tak, aby byl nový podchod dostatečně široký,“ uzavřel Štefan.