Místo mostu navrhují odklonit silnici I/43 mezi Bořitovem a Sebranicemi směrem na západ do trasy plánované dálnice D43. Z původního tahu by se stala silnice druhé třídy.

Výhoda tohoto řešení podle zástupců kraje spočívá v úsporách, které se vrátí v době výstavby dálnice D43. „Stavba přeložky je sice dražší, nejde však o provizorium na několik let, ale o konečné řešení. V budoucnu může přinést úspory až dvě stě milionů korun,“ vyčíslil náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Podle krajské mluvčí Moniky Brindzákové také nový návrh na rozdíl od projektu ředitelství silnic a dálnic zohledňuje územní plány obcí.

Starostové jsou však pro návrh státních silničářů. „Jde o místo, kde se odehrála už řada smrtelných nehod. Po mnoha peripetiích jsme schválili návrh ředitelství silnic a dálnic, který zahrnuje přemostění a úpravu křižovatky. Je na pováženou, že kraj výstavbu blokuje svými těžko uskutečnitelnými megalomanskými plány,“ komentoval starosta Drnovic Petr Ducháček.

Že je úsek problematický a nebezpečný, potvrzují také řidiči. „Lidé, kteří to tam neznají, se řítí plnou rychlostí a přednost dávají mnohdy až na poslední chvíli. Chybí tam i přehlednější značení, už léta s tím ale nikdo nic nedělá,“ podotkla například Alena Novohradská z Brna.

Zástupci obcí poukazují, že představitelé kraje zatím nepředstavili konkrétní projekt, ale pouze nástin řešení a studie. Jasné není ani to, kdy má výstavba začít. „Přesný rok je ještě předčasné předvídat,“ uvedla Brindzáková.

Situace na I/43
• Na silnici I/43 je nebezpečný úsek křižovatka cest na Drnovice a Skalici nad Svitavou.
• Ředitelství silnic a dálnic společně s vedením obcí prosazuje přemostění nebezpečné křižovatky.
• Zástupci Jihomoravského kraje místo toho navrhují vybudování přeložky silnice I/43 v blízkosti Lysic jako nultého úseku dlouho plánované dálnice D43.

KRISTÝNA KUCHARČÍKOVÁ