Jedná se oželezniční přejezdy v:
km 181, 337 (křížení spolní cestou mezi Dolní Lhotou aBlanskem),
km 182,324 (křížení spříjezdovou silnicí do Dolní Lhoty od Blanska) a
km 182,828 (křížení smístní komunikací uželezniční zastávky Dolní Lhota).

Železniční přejezdy budou osazeny přechodným dopravním značením. Proto by si každý člověk, který přes přejezd půjde nebo pojede automobilem, měl dávat pozor a dbát zvýšené opatrnosti.