Amatérská jeskyně je veřejnosti nepřístupná. Byla objevena v roce 1969 a je nejdelším jeskynním systémem u nás s délkou prozkoumaných prostor téměř pětatřiceti kilometrů.

„Tímto jeskynním systémem protéká Bílá voda, Sloupský potok, a Punkva. Podzemní prostory sahají až do propasti Macocha a tvoří je chodby připomínající tunely. Jsou v něm rozlehlé dómy s krápníky, přičemž část podzemí je zatopená,“ řekl člen České speleologické společnosti Petr Zajíček a dodal, že systém chodeb Amatérské jeskyně není ještě zcela probádaný.

Plániváci

V sousedství Amatérské jeskyně jsou i známé Sloupsko-šošůvské jeskyně s propadáním Punkvy, jeskyně Nová Rasovna, propast Macocha či Punkevní jeskyně. „Už na přelomu 19. a 20. století jeskynní badatelé tušili, že v tomto prostoru jsou rozsáhlé jeskynní prostory. Pokusné závrty to potvrdily. Pokoušeli se najít místa, kde vzniká říčka Punkva. Už tehdy se vědělo, že ji napájí Sloupský potok a říčka Bílá voda. Ta vtéká do podzemí v místě nazvaném Nová Rasovna poblíž Holštejna,“ upřesnil Zajíček.

V letech 1959 až 1961 prozkoumávala severní část Moravského krasu skupina amatérských speleologů, která se pokoušela nalézt pokračovaní jeskyně Plánivy. Zakládajícími členy této skupiny (tzv. Plániváci) byli i bratři Jiří a Milan Šlechtové (Jiří Šlechta zahynul 5. září 1965 při průzkumu).

Jeskyňáři pronikli 18. ledna 1969 Cigánským závrtem do devadesát metrů dlouhého dómu a za ním až k podzemnímu toku Bílé vody. Tak objevili jeskyni, kterou nazvali Amatérskou na počest všech dobrovolných průzkumníků. Plániváci začali hned připravovat další postup ve směru toku Bílé vody k Macoše. Obtíž byla v tom, že na konci chodby, kterou nazvali Povodňová, jim uzavíral další cestu sifon (místo, kde je strop chodby zatopený vodou) v odtokové části jeskyně.

Vyhaslé životy

Do sifonu se ponořili ráno 29. srpna 1970 Šlechta a Zahradníček. Podařilo se jim ho překonat. Kolem poledne ale začalo v severní části krasu silně pršet. Podle odborníků byly podobné přívaly deště nevídané po celá minulá desetiletí, Punkva pod Macochou strhávala i zaparkovaná auta a před propadáním Bílé vody v Nové Rasovně stoupla hladina o více než deset metrů. Údajně se jednalo o padesátiletou­ vodu.

Jeskyňáři se urychleně rozhodli k návratu, ale při cestě zpět se spojení s nimi přerušilo. Po rozsáhlé záchranné akci, které se účastnily stovky lidí, byl nalezen 2. září jeden ze speleologů mrtev visící za přilbu. Druhý muž ležel na dně chodby připoutaný ke svému druhovi lanem. Tragédie měla velký dopad pro amatérské jeskyňáře. Těm se brány Amatérské jeskyně zavřely na dalších třiadvacet let.

První obětí z řad jeskyňářů při objevování Moravského krasu byl v roce 1941 speleolog Jan Němec, který zahynul v závalu v Kateřinské jeskyni. Od té doby našlo v podzemí smrt sedm lidí. Posledním mrtvým speleologem byl Michal Skýba, kterého v roce 1998 zastihla povodeň při zkoumání jeskyně u Holštejna. (čtk, jch)