*26. listopadu 1860, Tasov
+5. března 1937, Brno

Rodák z Tasova u Velkého Meziříčí po studiích na učitelském ústavu začal vyučovat na různých místech v Moravském krasu. Podílel se na objevech v lokalitách jako byla Pekárna, Býčí skála, Kůlna, Michálka, Balcarka, Verunčina jeskyně a další.

Nálezy z archeologického a geologického bádání v jeskyních odevzdával do Moravského zemského muzea, kde se seznámil s krasovými badateli, kteří podporovali jeho úsilí.