Juraj Pohronec-Slepčiansky
* 24. dubna 1595, Slepčany, Slovensko
+ 14. ledna 1685, Letovice

Juraj Pohronec-Slepčiansky pocházel z chudých poměrů. Zásluhou kardinála Petra Pázmányho studoval v Římě a z vesnického pastýře se postupně vypracoval na nitranského biskupa, kaločského arcibiskupa a později na ostřihomského arcibiskupa a uherského primase.

Angažoval se v ochraně země před Turky a osvobození okupovaných křesťanských území. Jeho zásluhou se polský král Ján III. Sobieski zúčastnil bitvy u Vídně. Podporoval publikační činnost Trnavské univerzity, výstavbu nových kostelů a poutních míst.

Juraj Pohronec-Slepčiansky se věnoval i výtvarné tvorbě. Vynikal jako znamenitý portrétista. Letovice, kde zemřel, v současnosti udržují partnerství se slovenskou obcí Slepčany, odkud pocházel.

Výstava fotografií Josefa Koudelky Invaze 68.
Boskovický rodák Koudelka patří mezi nejvýznamnější fotografy 20. století