Na obě setkání ale podle starostky města Hany Nedomové přišlo málo zájemců. „Prvního se zúčastnilo jedenáct, dalšího šestatřicet lidí. Diskutovali jsme o více tématech, například nové sportovní hale, opravě sokolovny nebo přemístění knihovny. Lidé dali najevo, že je nejvíc zajímají opravy silnic nebo chodníků. Přáli si řešit také silnici Na Hrázi a Na Skalce. Priority, které navrhli, zohledníme při přípravě rozpočtu," popsala Nedomová.

Vedoucí boskovického finančního odboru Dana Baláčová uvedla, že okruhy témat ke kulatým stolům vzešly z ankety, která byla zveřejněna na webových stránkách města a v Radničních listech. „Návrhů bylo třiašedesát, lidé jim přidělovali body. Mezi dalšími návrhy k řešení byla výměna oken na školičce u lázní a zvýšení rozpočtu pro místní části města," upřesnila Baláčová.

Řešit dopravu v nepřehledné ulici Dukelská si přeje například Pavel Řehula. „Zhruba před šesti lety tam město mělo postavit chodník, ale dosud to neudělalo. Silnice je také na některých místech rozbitá. Když řidiči vyjíždějí z části Podlesí do centra města, nevidí přes stojící auta. Směrem k Valchovu zase stíní stromy. A řidiči tam nedodržují rychlost," popsal Řehula.