Michal Grünwald před rokem ukončil studium medicíny. Momentálně pracuje na Interním oddělení blanenské nemocnice. Po absolvování povinného atestačního kolečka na různých nemocničních oddělení se chce stát praktickým lékařem.„Zřejmě si otevřu ordinaci někde na Blanensku. Je to okres s nejvyšším věkovým průměrem praktických lékařů v republice, tak bych zde mohl najít snadno uplatnění,“ doufá Grünwald.

Na Blanensku dosahuje průměrný věk praktiků zhruba šedesáti let. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů pro okres Blansko, doktora Iva Procházky, až padesát procent z nich na Blanensku šedesátku dokonce přesáhlo. „Vysoký věk lékařů může být problém. Péče pak nemusí být tak kvalitní. Ale vzhledem k jejich nedostatku, můžeme být nakonec rádi, že ještě slouží,“ řekl Procházka.

Přesto, že by mladí doktoři neměli na Blanensku o pacienty nouzi, na místa praktických lékařů se moc nehrnou. Podle Procházky není totiž práce praktika pro mladé lidi příliš lákavá. „Tento obor trpí dlouhodobým deficitem ještě z totalitního režimu. Tehdy se na obvod někdy odklízeli nepotřební a nepohodlní lékaři. Proto nad ním spousta lidí i dnes ohrnuje nos,“ vysvětlil Procházka. Jeho názor potvrzuje i lékařka, která promovala v letošním roce, Jitka Šebelová ze Senetářova. V její studijní skupině zhruba dvaceti studentů si jen ona zvolila práci praktického lékaře. „V tomto oboru se totiž nedá moc udělat kariéra. Studenti končící medicínu se můžou časem stát třeba významní chirurgové či gynekologové, ale stěží se dá mluvit o slavných prakticích,“ zdůvodnila Šebelová.

Problémem je podle Iva Procházky i omezení práce praktiků ze strany pojišťoven. Úkony, které měli dřív hrazené, například punkci kloubů, by v současnosti měli provádět jen odborníci. Tato nařízení pak komplikují i život samotným pacientům, kteří místo jedné návštěvy ordinace praktického lékaře musí mnohdy i zbytečně obíhat odborná oddělení v nemocnicích. Kdyby praktičtí lékaři mohli provádět více zdravotních zákroků a stále se tak ve svém oboru zdokonalovat, zkvalitnila by se podle Procházky jejich práce. Obor by se tak stal pro studenty medicíny atraktivnější.

Spoustu studentů od práce praktického lékaře odrazuje i byrokratická bariéra a stále se měnící podmínky předatestační praxe. „Když jsem se pro práci praktika rozhodoval, musel jsem se probíral spoustou nejasných a chaotických informací. Navíc mi třeba ani na Ministerstvu zdravotnictví nedokázali vysvětlil, co přesně musím po studiu absolvovat,“ prohlásil Grünwald.

V budoucnosti by se snad mohl současný bezvýchodný stav praktických lékařů na Blanensku zlepšovat. Atestační program se pro studenty zkrátil, navíc si praxi oproti minulým letem nemusí hradit sami.

Podle Procházky vinu na nedostatku mladých praktických lékařů nese především Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. „V zájmu péče o pacienty by měly podobným situacím předcházet. Ke zlepšení by mohlo přispět i město Blansko, které ostatně nemocnici vlastní. Třeba vytvořením místa v nemocnici, kam by se mladí lékaři se zájmem o obor mohli přihlásit,“ navrhl Procházka.