„Projekt je zaměřen na průzkum krasových území z hlediska prostředí či návštěvnosti. My bychom tam měli fungovat jako zahraniční poradci, kteří mají s turistickým a hospodářským využitím krasového území určitou zkušenost,“ vysvětlil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka a dodal, že projekt, který před časem odstartoval, by měl trvat do roku 2011.

První schůzka partnerů projektu se uskutečnila v červnu. Kromě pracovníků ze Správy CHKO Moravský kras se jej účastní odborníci z Brna a Prahy, ale také z Japonska, Albánie, Polska a samozřejmě Bulharska.

Lidé ze Správy CHKO nebudou pracovat přímo v terénu v Bulharsku, ale budou se podílet na metodické podpoře, poskytnou bulharským kolegům české předpisy týkající se ochrany krasu, provedou sociologický výzkum a vypracují vzdělávací soutěž pro základní a střední školy, která žákům a studentům představí krasová území.

„Součástí projektu by měla být i soutěž pro děti a průzkum, který bude zjišťovat názory lidí na krasová území. Obojí se uskuteční jak v Bulharsku, tak v České republice,“ přiblížil Štefka.

V Bulharsku projekt doprovázelo i setkání v informačním středisku přírodního parku Šumenské plato, jednom z míst, kde se bude konat výzkum. Přítomným tam představili nejen samotný projekt, ale také právě chráněnou krajinnou oblast Moravský kras.

Ilona Dobrovolná