Pracovníci zámku museli unikátní kočár částečně rozložit a pak naložit do speciálního vozu, který ho v pondělí převážel do Prahy. „Naposledy byl kočár takto rozložený při své rekonstrukci v letech 2003 až 2005. Je opravdovou vzácností. Jen jeho oprava stála téměř milion korun, na stejnou částku je vyčíslené i jeho pojištění. Jeho uměleckohistorická hodnota je ale mnohonásobně vyšší," vysvětlila kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová. Kočár se na dva měsíce stane součástí výstavy s názvem Zapřažená krása – kočáry, saně a nosítka 18. až 20. století. „S otázkou na možnost zapůjčení nás oslovili přímo z Prahy. Je to vůbec poprvé, kdy kočár půjčujeme na nějakou výstavu," dodala Rudolfová.

Lysický historický kočár je lehkým typem kočáru na vysokých kolech. Označuje se jako berlina a byl vyroben v poslední třetině osmnáctého století. Kočár zřejmě používala lysická šlechta při slavnostních událostech. „Původně jsme netušili, o jakou vzácnost se jedná. Zlatý nátěr byl totiž přetřen černou barvou, a kočár tak nepůsobil nijak výjimečně. Jeho hodnotu ukázal až restaurátorský průzkum. Následná oprava byla jedna z nejnákladnějších rekonstrukcí historických předmětů za celých dvacet let, co na zámku působím," doplnila kastelánka.

Kočár je od doby své rekonstrukce jednou ze stálých expozic lysického zámku. Na své místo se vrátí na konci října. „Na Pražském hradě bude jedním z nejvzácnějších kousků. Kočárů starých přes dvě stě let už se mnoho nedochovalo," připomněla Rudolfová.

Pro svou vzácnost se lysický kočár nepoužívá ani při významných příležitostech. „Kočár slouží čistě jako exponát, nepůjčujeme ho ani filmařům, protože by se mohl poškodit. Jakmile ho dostaneme zpět, vystavíme ho opět na jeho původním místě," uzavřela kastelánka.

MARIE JAHODOVÁ