Měl tehdy smolný den. Teď má omezené možnosti při výběru další školy. Na svoji „zkoušku dospělosti“ nebude Jiří Watzinger z Blanska vzpomínat rád. Napoprvé totiž u maturity vyhořel. „Moc jsem se učení tehdy nevěnoval, sázel jsem na to, že mi zatím vždycky všechno vyšlo. Když jsem to pak celkem logicky neudělal, byl jsem na sebe hodně naštvaný,“ popsal své tehdejší pocity Watzinger. Opožděná maturita pro něj ale kromě pokažených prázdnin znamenala ještě další problém. Tím, že složil maturitní zkoušku až v září, se Jiří připravil o možnost dostat se na školu, na kterou by chtěl. „Měl jsem v plánu hlásit se na vyšší odbornou školu, ale požadovali u červnových zkoušek maturitní vysvědčení, které jsem já neměl. Nakonec jsem tak o to dřív nastoupil do rodinného podniku,“ řekl Watzinger.

Podobné zkušenosti mají také žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště André Citroëna v Boskovicích. Letos jich z různých důvodů šlo až v září znovu k maturitě dvacet. Možností, kam dál, jim tak výrazně ubylo. „Je pravda, že většina vysokých škol už má po přijímacím řízení místa obsazená. Přesto jsou zde další možnosti v podobě vyšších odborných škol nebo škol soukromých. Ty zpravidla studenty přijmou i později. Dokonce nám nedávno přišly z některých škol nabídky, že mají ještě teď v září volná místa,“ řekl ředitel školy Karel Ošlejšek.

Právě vyšší odborné školy se tak stávají záchranným kruhem pro zářijové maturanty. Například v Boskovicích mají maturanti v září ještě dvě příležitosti. „Můžeme studenty do vyššího odborného studia přijímat v podstatě až do konce září. Jedno kolo se konalo zrovna teď v úterý. Naše škola tak doplňuje kapacity, protože máme od červnových zkoušek ještě volná místa,“ popsala Milada Hudcová, zástupkyně ředitele Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotní v Boskovicích.

U vysokých škol je situace složitější. Kapacity fakult jsou omezené a další studenty dodatečně nepřijímají. To potvrdila i Tereza Fojtová, tisková mluvčí Masarykovy univerzity v Brně. „V současnosti není vypsáno žádné přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů,“ řekla.
Podle Fojtové si každá z fakult školy o podmínkách přijetí rozhoduje sama. „Například právnická fakulta má jako jeden z požadavků k účasti na přijímacím testu předložení maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří nejsou schopni v určené době maturitní vysvědčení předložit, jsou automaticky vyřazeni. U fakult, kde maturitní vysvědčení není nutné k vykonání testu, předkládají uchazeči doklad o složení maturity až při zápisu,“ vysvětlila mluvčí.