„Došel mi e-mail, že se výdej povolenek třetího ledna nekoná, kvůli epidemiologické situaci a stupni pět. O povolenku mohu požádat elektronicky a pošlou mi ji poštou. Starou povolenku a sumář úlovků hodím do schránky na sídle spolku. Chci to řešit tento týden. Celý ten cirkus kolem koronaviru mi už ale připadne přitažený za vlasy,“ řekl Deníku Rybář.

Podle šéfa tamního rybářského spolku Martina Skláře má blanenská organizace asi patnáct set členů. Povolenky vydávala také při výjezdech v okolních obcích. Převážně v restauracích. To je nyní kvůli nařízení vlády nereálné. „Podle vedení svazu z Brna jsme mohli otevřít výdejní okénko a rybáře po jednom odbavovat. Nedokážu si ale představit ty fronty a dodržení hygienických nařízení. Povolenky proto posíláme poštou a fakturujeme. Je s tím hrozná práce, ale už jich máme vydaných přes šest set u dospělých rybářů,“ uvedl Sklář.

V záložní nemocnici na BVV začalo očkování proti covidu 19.
Přípravy na očkování na jihu Moravy jsou v plném proudu. Je i linka pro důchodce

Dodal, že asi pětina tamních rybářů je v důchodovém věku a s vyřízením nové povolenky mohou mít problém. V okolích obcích i mezi blanenskými rybáři se proto domluvili, že jim povolenku vyřídí jejich mladší kolegové, kteří je za ně objednají a vyřídí administrativu. Zároveň hromadně odešlou i staré povolenky a sumáře.

Možné je i výdejní okénko

Výdej povolenek korespondenční formou organizacím na jihu Moravy doporučilo s ohledem na vládní nařízení k epidemii koronaviru také vedení Moravského rybářského svazu se sídlem v Brně. Po konzultaci s právníky a pracovníky hygieny je podle svazových funkcionářů teoreticky možný i výdej povolenek z výdejního okénka. Mimo vnitřní prostory provozovny, například ve vstupních dveřích. „Za předpokladu dodržení účasti pouze jedné osoby u jednoho výdejního okénka, která bude mít povinné ochranné pomůcky. Dále bude mít k dispozici desinfekční prostředky a bude informována o povinnosti dodržování hygienických podmínek. Ostatní žadatelé musí být informováni o povinnosti dodržování hygienických podmínek včetně rozestupů 2 m, formou informačních tabulí,“ uvedl v e-mailu adresovaného rybářským spolkům tajemník Moravského rybářského svazu Václav Habán.

Dodal, že počet osob za výdejním okénkem v uzavřeném prostoru je diskutabilní „Dle matice PES je maximu dva. Ve vztahu k zaměstnancům, což v daném případě výdejci povolenek z logiky věci jsou, je počet limitován nezbytnou potřebou,“ poznamenal.

Ve Sloupu investovali miliony do nových učeben.
Sloupská škola v novém. Podívejte, v jakých učebnách se budou žáci vzdělávat

Podle svazových funkcionářů nelze obecně výdej povolenek, jako zcela specifickou činnost, zahrnout do žádné vymezené kategorie činnosti ve vztahu k nařízením vlády a matice PES. Včetně omezení volného pohybu osob. Nelze jej zařadit ani do ostatních služeb s provozovnou neboť se nejedná o službu obyvatelstvu, ale plnění práv a povinností členů spolku, na což PES ani vládní nařízení nepamatují. „Výše citované je pouhým shrnutím reálných možností výdeje povolenek členům Moravského rybářského svazu, s platností do doby účinnosti opatření PES 5. Jedná se jen o doporučení, nikoliv o rozhodnutí či nařízení vrcholného orgánu svazu – k takovým úkonům jsou kompetentní pouze orgány státní správy,“ informoval Habán.

Výdejní okénko s rybářskými povolenkami spustili například v Boskovicích na Blanensku. Podle Davida Krátkého, který má výdej na starosti zatím ve dvou termínech odbavili asi dvě stě padesát lidí. Tamní spolek má asi tisíc členů. „Snažili jsme se vyjít vstříc zejména starším rybářům, pro které by zasílání starých povolenek a sumářů poštou, stejně jako vyřizování nových bylo velmi problematické. I tak jim vypomáhají mladší kolegové, kteří od nich staré dokumenty posbírají a předají při výdeji. Zároveň jim vyřídí nové,“ řekl Krátký.

Ve Vranovicích na Brněnsku řeší výdej povolenek pomocí sms zpráv, ve kterých rybáři jednateli spolku pošlou svůj požadavek. Ten po vyhotovení povolenky lovce kontaktuje a domluví termín vydání. Platí se hotově při převzetí povolenky. „Platba z účtu a zaslání povolenky poštou jsou možné ve výjimečných případech pro rybáře ze vzdálenějších míst,“ uvedli zástupci vranovického spolku.