Plán vytvořit suchý poldr v Rájci–Jestřebí je nyní znovu aktuální. Poldr by měl uchránit před povodněmi město Blansko a další obce dolů po toku řeky Svitavy směrem na Brno. Ráječtí však poldr odmítají. V těchto dnech o tom diskutují s krajskými radními.

Podle krajského radního Ivo Poláka, který dohlíží na životní prostředí, bude v blízké době Blanensko proti povodním vyzbrojeno. „Problémem zůstává umístění poldru v Rájci–Jestřebí. Přestože snahy o něj v minulosti utichly, inicioval jsem, aby se jednání obnovilo,“ uvedl Polák.

Podle Radima Světlíka z Povodí Moravy je suchý poldr ohrázovaná oblast ze směsi zeminy a jílu, takže je nepropustná. „Do poldru se může rozlít řeka. Vodu je pak možné odtud řízeným způsobem vypouštět zpět do řeky. Když se přivalí velká voda, poldr tak zpozdí její průchod dál do dalších obcí,“ přiblížil Světlík s tím, že obyvatelé povodněmi ohrožených oblastí pak mají čas na evakuaci a další potřebné kroky.

„Poldr umístěný v Rájci by měl ochránit Blansko a částečně i Brno. Jestliže však Ráječtí naznali, že pro ně suchý poldr není řešením, nemůžeme je nutit,“ dodal.

Podle starosty Rájce –Jestřebí Pavla Perouta poldr Rájecké před vodním živlem neuchrání. „U nás by se snížila hladina vody pouze o nějaký ten centimetr,“ vysvětlil Perout. Poldr o objemu kolem milionu kubíků vody by zároveň byl obrovským zásahem do krajiny za městem. Kamenité hráze by pohřbily vycházkovou zónu a cyklotrasu s alejí jabloní, které se táhnou k Doubravici. „Toto místo je lidmi velmi vyhledávané,“ řekl Perout a upozornil, že plán Povodí Moravy s sebou nese technické nedostatky.

„Poldr by nešel přirozeně vypustit, protože výpustní objekt měl být umístěný pod úrovní řeky Svitavy. Takže bychom museli nejdřív vypustit řeku, pak teprve poldr,“ uvedl starosta. Pokud by se přivalila náhle velká voda, mohla by zničit úrodu na pozemcích zemědělců.

„Nikdo se nehlásil k tomu, kdo by zemědělcům škody v takovém případě uhradil,“ podotkl Perout a dodal, že po vypuštění poldru by v půdě mohla zůstat nasáklá voda, kterou by pak Ráječtí museli vypouštět kanalizací. S čištěním kanalizace by jim nikdo nevypomohl.

„Ochranu chce každý, ale přitom pro ni nikdo nic nechce udělat. Proto jsme řekli, že v žádném případě ne,“ je rázný Perout. Nyní je však ochotný vyjednávat. Věc by měl probírat příští pondělí na Krajském úřadě v Brně. „Říkali nám, že zkusí navrhnout další řešení,“ doplnil starosta.

Na výsledek jednání čeká také Povodí Moravy. Radim Světlík se neodvažuje odhadnout výsledky debat. „Náhradním místem pro suchý poldr se zatím nikdo nezabýval. Třeba to padne právě při jednání na kraji,“ uzavřel.

Před dvanácti lety vytopila část Blanska dvacetiletá voda. „Kdyby tehdy poldr v Rájci byl, nestalo by se to. Na druhou stranu by toto opatření Rájci nic nepřineslo,“ míní starostka Blanska Jaroslava Králová.