Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Školní lesní podnik Křtiny se totiž rozhodli vystavět u Křtin nová Boží muka. Chtějí jimi vzdát hold místnímu děkanovi, dřevu i kraji.

„V tomto roce uplyne šedesát let od vysvěcení křtinského děkana Tomáše Prnky na kněze. Protože má nemalý podíl na tom, jak chrám ve Křtinách vypadá, rádi bychom mu tím vzdali hold,“ přiblížil ředitel Školního lesního podniku ve Křtinách Jaroslav Martínek. Kromě poděkování děkanovi Prnkovi by se měl památník stát součástí souboru Božích muk v okolí. Jen bude na rozdíl od mohutných kamenných pomníků vypadat jinak. „Památníkem zamýšlíme vnést do podobných staveb prvek jedenadvacátého století. Proto jsme se rozhodli pro moderní stavbu, která by měla být zároveň i oslavou krásy dřeva,“ vysvětlil Martínek.

Boží muka by měla stát na kopci kousek od Křtin. „Vybrali jsme místo na kopci východně od křtinského chrámu. Když půjdou poutníci do Křtin, můžou u památníku spočinou a zároveň se jim otevře pohled do údolí přímo na chrám,“ popsal vedoucí technického oddělení ŠLP Křtiny Jan Waidhofer.

U neobvyklých Božích muk se budou moct poutníci zastavit už na jaře tohoto roku. Vysvětit ho 1. května přijede z Říma kardinál Giovanni Coppa. „Vysvěcení památníku bude totiž součástí oslav osmisetletého výročí zjevení Panny Marie ve Křtinách,“ dodal Martínek.