Od září se mohou všichni obyvatelé a podnikatelé Blanenského regionu zapojit do vzdělávacích akcí. Ty z příspěvku z Evropského zemědělského fondu organizuje místní akční skupina MAS Moravský kras. „Letos v květnu jsme dostali přes milion korun na to, abychom podpořili rozvoj a obnovu venkova,“ uvedl manažer skupiny Jozef Jančo.

„Na seminářích a exkurzích ukážeme lidem nové možnosti, jak a co se dá na venkově využít. Poradíme jim také, jak využít jednu z posledních možností zažádat o dotace z Evropského fondu pro rozvoj venkova. V roce dva tisíce třináct totiž vyprší období jejich čerpání“ doplnil Jančo.
Všichni, kteří se do některého z patnácti seminářů zapojí, dostanou certifikát o jeho absolvování. Ten bude lidem potvrzovat jejich účast a zároveň pro ně může být kladným bodem při žádosti o dotace.

Zájemci se dozví něco o ochraně povrchových vod, využití obnovitelných zdrojů na venkově nebo o výstavbě energeticky úsporných domů. Podle Janča témata seminářů vybrali na základě dotazování mezi obyvateli a podnikateli na Blanensku.

První setkání bude zaměřené na ochranu povrchových a podzemních vod a je naplánované na první víkend v září. „V pátek se lidé na odborných přednáškách dozví například jak si mohou pořídit malou čistírnu odpadních vod. Podnikatele zase zaujme téma nitrátových směrnic,“ přiblížil manažer Jančo.

Na sobotu organizátořipřipravili exkurzi s odbornými lektory v okolí Sloupu a Ostrova u Macochy s dopravou na koňských spřeženích. Jančo řekl, že případní zájemci z řad běžné veřejnosti i podnikatelů se musí kvůli omezené kapacitě předem zaregistrovat.
Jednou z přihlášených na první kurz je i Eva Jalová. Ta se přihlásila jen ze zvědavosti. „Chtěla bych se dozvědět, jak mohu využít některé věci ke svému prospěchu,“ vysvětlila.

Na posledním semináři odborníci poradí podnikatelům, jak značit místní produkty a v čem je výhodná značka Moravský kras-regionální produkt. Tu od dubna nesou výrobky z dílny Daniely Koplové z Lažánek. Podnikatelka se svojí účastí na semináři zatím nepočítá. „Značení výrobků je dobrý projekt ke zviditelnění mé práce, ale o ničem takovém, jako jsou vzdělávací akce zatím nevím a pravděpodobně se nepřihlásím“ prozradila podnikatelka.

Petra Koutná