„Druhé místo jsme získali za námi postavenou polní cestu v katastru Valchova,“ přiblížil ředitel blanenského pozemkového úřadu Stanislav Skřipský. Nově postavená cesta zpřístupnila pozemky jejich vlastníkům. „Pomohla ale také proti erozi. Z lesa nad cestou totiž vytékala voda a odnášela s sebou půdu. Teď je u cesty boční příkop, který vodu zachytává, zpomaluje její tok a ústí do kanalizační vpusti,“ přiblížil úspěšný projekt Skřipský.

Podle něj je ocení pro jejich úřad významné. „Náš projekt byl díky ocenění prezentován ostatním úřadům. Je to také ukázkou, že dokážeme vymyslet při pozemkových úpravách dobrou věc, které přinášejí obcím a jejich obyvatelům prospěch,“ dodal Skřipský