V květnu mohli pod odkrytou zeminou zdokumentovat nové objevy. „Jednalo se o jednu menší pravěkou blíže nedatovanou zásobní jámu u Bořitova. Dále jsme pak odkryli skupinu čtyř větších i menších zahloubených objektů u Lysic. V jednom z nich byl nalezena větší část poháru s výčnělky z mladšího neolitu (4700–4200 př. Kr.). Zbývající objekty byly na nálezy velmi chudé,“ informovali o nálezech pracovníci blanenského muzea.

Několik zásobních jam a úlomků keramiky ze stejného období našli ve zmíněných lokalitách archeologové už před časem, krátce po zahájení výkopových prací. „Tehdy to byly čtyři zásobní jámy, jejichž tmavá výplň byla ve světlejším podloží dobře identifikovatelná,“ uvedl archeolog Muzea Blanenska Marek Novák. Archeologický dohled nad stavebními pracemi bude podle něj mezi zmíněnými obcemi pokračovat celé jaro.