Česká inspekce životního prostředí však dosud s případným viníkem správní řízení nezahájila. „Proto zatím nedokážeme říct, s kým jej povedeme. Stále však platí, že dle našeho mínění k porušení zákona skutečně došlo," trvá na svém nedávném prohlášení vedoucí brněnského oddělení ochrany přírody a krajiny Vítězslav Polách.

Sdílnější zatím nebyla ani mluvčí tohoto úřadu Simona Cigánková. „Případ je to složitý, ale žádné podrobnosti nyní přiblížit nemůžeme," podotkla.

Se skácením aleje třinácti lip se nemůže smířit například Lenka Vaňková z Lysic. „Hlavně se bojíme toho, aby se podobná situace v budoucnu v Lysicích neopakovala. Chceme také jednat se zástupci radnice o nové výsadbě na poškozeném místě. Je to jejich majetek, takže my jsme v tomto docela bezmocní," řekla žena.

Městys nechal alej skácet v lednu letošního roku. Jeho vedení tak reagovalo na nedávný pád jednoho stromu. Některé lidi to šokovalo. Radní se ale bránili hlavně tím, že jim šlo o bezpečnost lidí a nemohli dlouho čekat.

Zachránit šly dva

Městys si nechal na stav stromů v aleji zpracovat posudek, jehož autorem je brněnský soudní znalec Hynek Šmerda. Alej tvořilo třináct vzrostlých lip. „Pouze dvě z nich nebyly v naprosto havarijním stavu. Daly by se zachránit. Jenže v souladu s takzvanou ochranou krajinného rázu bylo správné pokácet všechny," vysvětlil soudní znalec.

Možným dílčím pochybením podle něj bylo, že vedení městysu zastávalo hned dvě úlohy. „Městys žádal o vyšetření zdravotního stavu stromů a zároveň byl orgánem, který může povolit jejich kácení," míní Šmerda.

Ačkoli tedy přiznává, že se nevyhnuli porušení ideálního postupu, své jednání považuje za logické. „Lidé si musí uvědomit, že kdyby se stala nehoda, zodpovědný by za ni byl vlastník stromu. Tedy městys. A bezpečnost musí v podobných případech vždy stát na prvním místě," zdůraznil soudní znalec.

Stejně se na věc dívá i lysický starosta Luděk Baláč. „Nemám žádný důvod se výsledku šetření České inspekce životního prostředí obávat. Ten už by případně řešil někdo jiný. Pro nás jako zastupitele obce celá kauza skončila," prohlásil starosta.

I znalce Hynka Šmerdu překvapilo, jaký rozruch pokácení aleje v městysu způsobilo. „Mám takový dojem, že někteří lidé za ochranu přírody skrývají úplně jiné zájmy," nebral si servítky.

Výsadba nových stromů má začít v posledním březnovém týdnu. „Společně s několika odborníky na toto odvětví jsme se rozhodli pro moderní odrůdu velkolistých lip o průměru kmene dvanáct centimetrů, které budou mít poté, co vyrostou, přibližně stejné rozměry jako ty odstraněné. Další kácení nebo jiné zásahy na stromech momentálně neplánujeme. Rozhodně ne z našeho rozpočtu, protože je to velmi nákladná záležitost," konstatoval Baláč.