Musí je ale ještě schválit zastupitelé, kteří se sejdou desátého prosince.
Průmyslová by se měla jmenovat nová ulice, která prochází průmyslovou zónou. Název Zahradní je naplánován pro ulici vedoucí od nemocnice směrem k Mladkovu. „Nyní je tam jen pár domů, ale do budoucna předpokládáme, že půjde o dlouhou a významnou ulici, protože tímto směrem se bude rozvíjet město,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.