24. ledna 2008
Obřadní síň v Blansku

ve 14.30 hodin

Věra Havránková, 1923, Rájec–Jestřebí

 

v 15.15 hodin

Marie Cipcinská, 1929, Blansko