29 . ledna 2008
Obřadní síň v Blansku

ve 13.45 hodin

Františka Doležalová, 1939, Blansko

ve 14. 45 hodin
Františka Kitnerová, 1920, Dolní Lhota