19. února 2008
Obřadní síň Blansko

ve 13 hodin, Marie Klosowičzová, 1925, Brno

ve 13.45 hodin, Antonín Zdřídkaveselý, 1921, Lysice

 

 

Kostel Jedovnice, pohřeb

v 15 hodin, Anna Hrazdirová, 1922, Krasová

21. února 2008
Obřadní síň Blansko

ve 12.15 hodin, Anna Mírná, 1931, Blansko

ve 13 hodin, Vladimír Matuška, 1951, Adamov